Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Användarperspektiv på SIP-samverkan, en föreläsning

Användarperspektiv på SIP-samverkan, en föreläsning Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 11:00 - 12:00 Äldreomsorg - personcentrering

Föreläsare: Gunilla Karlsson
Moderator: Britta Brus

Det finns idag stor okunskap om vad SIP (Samordnad Individuell Plan) är, att det en process och att SIP-mötet ägs av Brukaren/patienten. Som anhörig drar man ett stort lass med att koordinera, förklara och för att få till meningsfulla möten med rätt personer. SIP är till för att hjälpa till med detta men ineffektiva SIP-möten gör allt bara tyngre. Här berättar Britta Brus och Gunilla Karlsson om erfarenheter från ett 30-tal SIP-möten. De delar med sig om tips och råd som kan vara till hjälp. SIP (Samordnad Individuell Plan) är ett verktyg för att ge brukare/patienter/elever rätt stöd i de fallen koordinerade insatser behövs från olika instanser. SIP har funnits länge men i samband med att Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård kom 2017 har intresset kring bra SIP ökat stort.

Språk

Svenska

Ämne

Invånare/Patientbehov

Föreläsningssyfte

Orientering

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten
Nytta/effekt
Personcentrering
samverkan över organisationsgränser
Styrning
Kommun
Uppföljning/Nulägesbeskrivning
Patientsäkerhet
Etik

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Gunilla Karlsson

Gunilla Karlsson Föreläsare

Välfärdsingenjör
Lidol

Gunilla Karlsson Välfärdsingenjör på Lidol. Som Välfärdsingenjör ser Gunilla Karlsson sig som bro mellan olika kulturer: teknik-samhälle, dövkultur-hörkultur, funktionsnedsättning-välfärd.
Gunilla är Civilingenjör från Chalmers, uppväxt med döva föräldrar och själv förälder till son med NPF. Gunilla arbetar idag med kommunikation och välfärdsteknik främst med fokus på bildtelefoni och AI-stöd för textade telefonsamtal samt talsyntes. Användaren i centrum, värdebyggande och ständiga förbättringar ligger henne varmt om hjärtat. Gunilla har varit med och starta initiativet NPF-Ninjas och föreningar som West Coast Miners och Föreningen Hörande Barn till Döva.

Profilbild för Britta Brus

Britta Brus Moderator

Pedagog, NPF-Ninja
NPF Ninjas

Britta Brus är styrelsemedlem i föreningen Attention-Göteborg. Britta har arbetat inom skola och kultur, är en NPF-mamma och även en NPF-Ninja. Med klokskap och humor driver hon frågor kring barns rättigheter i skolan. Britta är en erfaren arrangör av event.