Profilbild för Britta Brus

Britta Brus Moderator

Pedagog, NPF-Ninja
NPF Ninjas

Moderator för

Användarperspektiv på SIP-samverkan, en föreläsning

Onsdag 11:00 - 12:00 Äldreomsorg - personcentrering

Britta Brus är styrelsemedlem i föreningen Attention-Göteborg. Britta har arbetat inom skola och kultur, är en NPF-mamma och även en NPF-Ninja. Med klokskap och humor driver hon frågor kring barns rättigheter i skolan. Britta är en erfaren arrangör av event.

Paneldeltagare för

Digital Workshop: Användarperspektiv på SIP-samverkan

Onsdag 15:30 - 17:00 Fördjupning

Britta Brus är styrelsemedlem i föreningen Attention-Göteborg. Britta har arbetat inom skola och kultur, är en NPF-mamma och även en NPF-Ninja. Med klokskap och humor driver hon frågor kring barns rättigheter i skolan. Britta är en erfaren arrangör av event.

Personlig presentation
Britta Brus är styrelseledamot i föreningen Attention-Göteborg som sprider kunskap om neuropsykiatriska funktionsvariationer -NPF och arbetar intressepolitiskt. Britta brinner för att sprida kunskap om neurodiversitet och verka för empowerment för personer med NPF.

Britta är pedagog och har arbetat länge inom skola, omsorg och kultur, är NPF-mamma och även NPF-Ninja, autistaktivist. Med klokskap och humor driver hon frågor kring barns rättigheter i skolan, vården och samhället.

Britta är en erfaren arrangör av event, kurser och workshops. Exempel på det är NPF-anpassat, nybörjarvänligt event under två år (i år blev det tyvärr inställt) på GothCon brädspelskonvent som var mycket uppskattat.