Header image for Vitalis 2020
Profile image for Ett testöga för utforskande testning av framtidens vårdsystem

Ett testöga för utforskande testning av framtidens vårdsystem Passed

Wednesday August 26, 2020 15:30 - 16:00 Fördjupning

Lecturer: Robert Magnusson

Redan i dag baserar sig ekosystem inom vården på lösningar som t.ex. inkluderar artificiell intelligens och den tekniska utvecklingen på området går fort. För att dra nytta av de enorma möjligheter detta medför kommer vården att behöva hantera de utmaningar som kvalitetssäkring av teknologin medför. Ett system kommer inte att gå att acceptanstesta och sedan lämnas ”åt sitt öde” under drift, ett självlärande system kommer i stället att anpassa sitt beteende utifrån användande och erfarenheter, och ur olika aspekter. Så det kommer inte längre att gå att fokusera på enbart protokollmässig uppfyllnad, kvalitet i vårdsystem måste säkras genom utforskande testning som har flera olika fokus. Nordic Medtest har som dotterbolag till Inera AB ett ansvar för kvalitetssäkring av nationella tjänster inom svensk e-hälsa, och har etablerat en genomtänkt testmetodik för utforskande tester, och däri definierat ett ”testöga” som inkluderar viktiga aspekter som ska ingå i kvalitetssäkringen. Detta presenteras i denna föreläsning, samt exempel på tester som säkrar aspekterna: -Interoperabilitet ur olika infallsvinklar -Användbarhet -Informationssäkerhet -Lagar och förordningar

Språk

Svenska

Subject

Teknik

Föreläsningssyfte

Orientering

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Verksamhetsutveckling
Tekniker/IT/Utvecklare
Omsorgspersonal
Vårdpersonal

Nyckelord

Test/validering
Juridik
Patientsäkerhet
Informationssäkerhet
Användbarhet

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Lecturers

Profile image for Robert Magnusson

Robert Magnusson Lecturer

Nordic Medtest AB

Robert Magnusson har arbetat på Nordic Medtest sedan 2013 och är enhetschef och portföljansvarig. Han har över 15 års erfarenhet inom områdena test, testledning, test management och affärsutveckling. Robert har tidigare föreläst om test på EuroStar och Vitalis. Han har även lång erfarenhet från telekombranschen varifrån han kom innan starten på Nordic Medtest.