Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Precisionsmedicin, vad är löftet och vad behöver hända för att infria det?

Precisionsmedicin, vad är löftet och vad behöver hända för att infria det? Har passerat

Tisdag 25 augusti 2020 14:30 - 15:00 Precisionsmedicin

Föreläsare: Dag Larsson

Snabb kunskapsutveckling om sjukdomars mekanismer öppnar för att förebygga, diagnostisera och behandla sjukdom – och när detta förenas med bra analys av data från forskning och vårdens vardag, så kan precisionsmedicin (PM) erbjuda den individuella patienten effektivast möjliga behandling och omprövning utifrån effekt. Vi går ifrån utveckling, godkännande och värdering av läkemedel i en organbaserad population till identifieringen av rätt patient och behandling baserad på diagnostik – detta medför en omställning av vården. Hur bidrar vi till en konkurrenskraftig vård med utfall med hjälp av PM?

Språk

Svenska

Ämne

Precisionsmedicin

Föreläsningssyfte

Inspiration

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Forskare (även studerande)
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Nytta/effekt
Välfärdsutveckling
Personcentrering
samverkan över organisationsgränser
Innovativ/forskning
Uppföljning/Nulägesbeskrivning
Patientsäkerhet

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Dag Larsson

Dag Larsson Föreläsare

Senior sakkunnig policy
Lif - de forskande läkemedelsföretagen

Dag har bred erfarenhet av läkemedelsutveckling och användning både i Sverige och internationellt. Detta förenat med policyarbete inom LIF – de forskande läkemedelsföretagen ger förutsättningar för denna framtidsspaning. Forskningen, vården och flera delar av näringslivet behövs alla för att förverkliga PM.