Profilbild för Dag Larsson

Dag Larsson Föreläsare

Senior sakkunnig policy
Lif - de forskande läkemedelsföretagen

Föreläsare för

Precisionsmedicin, vad är löftet och vad behöver hända för att infria det?

Tisdag 14:30 - 15:00 Precisionsmedicin

Dag har bred erfarenhet av läkemedelsutveckling och användning både i Sverige och internationellt. Detta förenat med policyarbete inom LIF – de forskande läkemedelsföretagen ger förutsättningar för denna framtidsspaning. Forskningen, vården och flera delar av näringslivet behövs alla för att förverkliga PM.

Personlig presentation
Dag har bred erfarenhet av läkemedelsutveckling och användning både i Sverige och internationellt. Detta förenat med policyarbete inom LIF – de forskande läkemedelsföretagen ger förutsättningar för denna framtidsspaning. Forskningen, vården och flera delar av näringslivet behövs alla för att förverkliga PM.