Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Ineras samlade erbjudande till kommunerna

Ineras samlade erbjudande till kommunerna Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 13:30 - 14:00 Kommun - dokumentation

Föreläsare: Sofie Zetterström

Regionerna har samverkat kring gemensam digitalisering via Inera i över 20 år. Samverkan har resulterat i nationella satsningar som 1177 Vårdguiden, Nationell patientöversikt och Nationell tjänsteplattform som kopplar ihop vårdsystem över hela Sverige. Många av de lösningar som finns idag kan återanvändas för att stödja kommunernas digitalisering. Avsikten är dessutom att skala upp användningen av gemensamma digitala grundförutsättningar så att de inte bara stödjer hälso- och sjukvård utan även socialtjänst, skola och andra kommunala verksamheter. Möjligheterna är stora men det finns också utmaningar, som exempelvis att skapa effektiva modeller för samverkan och finansiering.


Språk

Svenska

Ämne

Kommunal eHälsa

Föreläsningssyfte

Orientering

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Tekniker/IT/Utvecklare
Studerande
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Nytta/effekt
Välfärdsutveckling
Personcentrering
samverkan över organisationsgränser
Kommun

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Sofie Zetterström

Sofie Zetterström Föreläsare

Affärsområdeschef för 1177
Inera

Sofie Zetterström har arbetat på Inera i över 20 år, med att utveckla och införa nationella digitala tjänster för invånare.