Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Genomförandeplan Vision e-hälsa 2025

Genomförandeplan Vision e-hälsa 2025 Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 10:30 - 11:00 i Visionens spår

Föreläsare: Annemieke Ålenius, Patrik Sundström

Målsättningen är att, år 2025, ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. Med hjälp av e-hälsa ska individen vara i centrum, verksamheter få hjälp att utvecklas och vården och omsorgen ska vara jämlik, effektiv, tillgänglig och säker. Detta kallas för Vision e-hälsa 2025. För att nå visionens mål har Regeringen och Sveriges Kommuner och landsting, SKL tagit fram en handlingsplan för e-hälsoarbetet. Nyckeln till att nå visionen ligger i samverkan mellan alla olika aktörer som arbetar med e hälsa, allt från myndigheter, kommuner och landsting till offentliga organisationer som privata och idéburna. Detta är den andra handlingsplanen som tas fram och sträcker sig mellan 2020-2022.

Språk

Svenska

Ämne

Framtidens omsorg och vård

Föreläsningssyfte

Övrigt

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Studerande
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Nytta/effekt
Välfärdsutveckling
Personcentrering
samverkan över organisationsgränser
Styrning
Kommun
Uppföljning/Nulägesbeskrivning
Dokumentation
Appar
Juridik
Patientsäkerhet
Informationssäkerhet
Information/myndighet
Användbarhet

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Annemieke Ålenius

Annemieke Ålenius Föreläsare

Avdelningschef
E-hälsomyndigheten

Chef för Samordningsavdelningen på E-hälsomyndigheten

Svensk representant i EU:s eHealth Network

Tidigare arbetat som administrativ direktör på Akademiska sjukhuset i Uppsala samt som chef för statistik över forskning, utveckling, innovationer och IT på Statistiska centralbyrån.

Profil på LinkedIn https://www.linkedin.com/in/annemieke-%C3%A5lenius-71819622/



Profilbild för Patrik Sundström

Patrik Sundström Föreläsare

Programansvarig för e-hälsa
Sveriges Kommuner och Regioner

Patrik Sundström är programansvarig för e-hälsa på SKR och har där det övergripande ansvaret för arbetet med digitalisering i hälso- och sjukvården och socialtjänsten.