Profilbild för Annemieke Ålenius

Annemieke Ålenius Föreläsare

Avdelningschef
E-hälsomyndigheten

Föreläsare för

Vision e hälsa 2025 - Hur går det för Sverige? En uppföljning av året som gick

Onsdag 09:30 - 10:00 i Visionens spår

Chef för avdelningen för samordning på E-hälsomyndigheten samt ordförande för arbetsgruppen uppföljning inom Vision e-hälsa 2025

Genomförandeplan Vision e-hälsa 2025

Onsdag 10:30 - 11:00 i Visionens spår

Paneldeltagare för

National Monitoring of eHealth in the Nordic Countries – Perspectives from Researchers and Government Agencies

Tisdag 15:30 - 17:00 Implementering

Chef för avdelningen för samordning på E-hälsomyndigheten samt ordförande för arbetsgruppen uppföljning inom Vision e-hälsa 2025

Personlig presentation
Chef för Samordningsavdelningen på E-hälsomyndigheten

Svensk representant i EU:s eHealth Network

Tidigare arbetat som administrativ direktör på Akademiska sjukhuset i Uppsala samt som chef för statistik över forskning, utveckling, innovationer och IT på Statistiska centralbyrån.

Profil på LinkedIn https://www.linkedin.com/in/annemieke-%C3%A5lenius-71819622/