Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Containers, cloud native och compliance - hur modern IT-infrastruktur snabbare och säkrare kan lösa vårdtagares behov i en allt mer föränderlig värld

Containers, cloud native och compliance - hur modern IT-infrastruktur snabbare och säkrare kan lösa vårdtagares behov i en allt mer föränderlig värld Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 10:30 - 11:00 Systematiska hälsodata

Föreläsare: Robert Winter

Sverige har som mål att bli världsbäst på e-hälsa. Vi har en utmaning framför oss då många som t.ex. läkarkåren är trötta på tungrodda och omoderna IT-stöd och det finns en allmän förhoppning i ute i verksamheterna att moderniseringen av svensk vård ska gå snabbare. Parallellt rör sig världen allt fortare. System som byggs idag kommer att vara ur fas med vårdtagarna snabbare än någonsin. För att möjliggöra visionen världens bästa e-hälsa måste alla, både vårdgivare och leverantörer, bygga förmågan att snabbare innovera och anpassa sig till omvärldens krav. En möjlighet att öka innovationstakten är att anamma modern IT-infrastruktur. Containerbaserad programvaruutveckling har tagit världen med storm och erbjuder organisationer möjligheten att skapa bättre mjukvarulösningar snabbare, till lägre kostnad och kunna hålla jämna steg med sina användarnas behov. De sista åren har sett explosiv tillväxt i ekosystemet runt containerbaserad utveckling och mjukvara byggd med den skalbarhet och flexibilitet man brukar prata om som “cloud native” - oavsett om applikationen driftas i egna serverhallar eller i publika moln. Det här angreppssättet till mjukvaruutveckling och drift är numera inget som bara globala jättar som Facebook och Google anammar utan är en global trend som fått fäste i alla branscher. Offentlig sektor, vårdgivare och systemleverantörer tittar alla på den här typen av verktyg för att öka produktiviteten hos sina utvecklare och snabbare kunna adressera sina användares behov. Den här typen av mer dynamiska, flexibla miljöer erbjuder dock utmaningar i form av säkerhet och regelefterlevnad. I container-baserade miljöer är komponenter mer dynamiska, skapas och förändras snabbare, är mer kortlivade och det finns inte längre samma självklara fysiska avgränsningar för var en applikation faktiskt körs. I vården som hanterar stora mängder viktig persondata kräver det här nya sätt att jobba med informationssäkerhet och regelefterlevnad om man samtidigt vill leva upp till hårt ställda krav från t.ex. Patientdatalagen eller GDPR. Den här presentationen kommer förklara hur vårdgivare och ehälso-aktörer kan dra nytta av modern containerbaserad infrastruktur för att bättre och snabbare adressera vårdtagares behov i vår allt mer föränderlig värld, samtidigt som hänsyn tas till regulatorisk efterlevnad och vårdtagarens integritet och datasäkerhet. Praktiska erfarenheter från transformationer till containerbaserad utveckling i hårt reglerade branscher som offentlig sektor, medicinteknik och bank/finans kommer att illustrera hur man kan vara snabb och innovativ med modern teknik och samtidigt efterleva standarder och lagkrav som GDPR, ISO-27001 och PdL.

Språk

Svenska

Ämne

Teknik

Föreläsningssyfte

Orientering

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Verksamhetsutveckling
Tekniker/IT/Utvecklare

Nyckelord

Exempel från verkligheten
Patientsäkerhet
Informationssäkerhet

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Robert Winter

Robert Winter Föreläsare

VD
Elastisys

Robert Winter är VD på Elastisys, en avknoppning från en av Europas ledande moln-forskargrupper. Elastisys har sedan 2011 hjälpt organisationer över hela världen att anamma modern containerbaserad utveckling på ett säkert och regulatoriskt korrekt sätt. Robert har en bakgrund som utvecklare, arkitekt och har hjälpt till att införa journalsystem inom vården. Robert är grundare till Cloud Native Northern Sweden och organiserar och talar på events kring moln, containerisering, Kubernetes och open source.