Profilbild för Robert Winter

Robert Winter Föreläsare

VD
Elastisys
Personlig presentation
Robert Winter är VD på Elastisys, en avknoppning från en av Europas ledande moln-forskargrupper. Elastisys har sedan 2011 hjälpt organisationer över hela världen att anamma modern containerbaserad utveckling på ett säkert och regulatoriskt korrekt sätt. Robert har en bakgrund som utvecklare, arkitekt och har hjälpt till att införa journalsystem inom vården. Robert är grundare till Cloud Native Northern Sweden och organiserar och talar på events kring moln, containerisering, Kubernetes och open source.