Header image for Vitalis 2020
Profile image for Hur kan vi får mer innovativa, kostnadseffektiva och användarvänliga verksamhetssystem i socialtjänsten?

Hur kan vi får mer innovativa, kostnadseffektiva och användarvänliga verksamhetssystem i socialtjänsten? Passed

Wednesday August 26, 2020 10:30 - 11:00 Äldreomsorg - personcentrering

Lecturer: Marta Nannskog

Språk

Svenska

Subject

Äldreomsorg

Föreläsningssyfte

Orientering

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Omsorgspersonal

Nyckelord

Exempel från verkligheten
Välfärdsutveckling
Personcentrering
Kommun
Uppföljning/Nulägesbeskrivning

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Lecturers

Profile image for Marta Nannskog

Marta Nannskog Lecturer