Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Effektivare diabetesvård genom videomöten i kombination med analys av glukos- och insulindata

Effektivare diabetesvård genom videomöten i kombination med analys av glukos- och insulindata Har passerat

Tisdag 25 augusti 2020 16:00 - 17:00 Kliniska beslutstöd

Föreläsare: Peter Adolfsson

Andelen människor som insjuknar i diabetes ökar stadigt och därmed även kostnaderna för sjukvården och samhället. År 2040 förutspås en av 10 vuxna leva med en diabetessjukdom (IDF_Atlas_2015). Det finns därför ett akut behov att hitta lösningar för att kunna möta det växande behovet av vård. Peter Adolfsson, överläkare och specialist på CGM (kontinuerlig glukosmätning) vid Hallands sjukhus, har sedan 2017 undersökt hur digitala vårdmöten i kombination med analys av glukos- och insulindata kan bidra till ett effektivare diabetesvård. I sin föreläsning presenterar Peter Adolfsson utfallet av forskningen, som genomförts utifrån ett hälso- och samhällsekonomiskt perspektiv. Vidare berättar han om hur forskningens utfall resulterat i nya arbetssätt och hur han och hans team idag behandlar diabetespatienter på ett nytt sätt, via digitala vårdmöten och med hjälp av avancerad dataanalys. Avslutningsvis redogör Peter Adolfsson för hur han ytterligare vill utveckla framtidens diabetesforskning med hjälp av digitala vårdmöten och avancerad dataanalys inom diabetesvården.

Språk

Svenska

Ämne

Vård på distans

Föreläsningssyfte

Inspiration

Nivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Forskare (även studerande)
Studerande
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten
Nytta/effekt
Innovativ/forskning
Test/validering

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Peter Adolfsson

Peter Adolfsson Föreläsare

Barnkliniken Region Halland

Dr Peter Adolfsson är överläkare på sjukhusen Halland, Kungsbacka och Halmstad. Peters läkartutbildninggenomfördes vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet och specialiserad i pediatrik och idrottsmedicin. Hans forskning fokuserar på effekterna av diabetesteknik men också på träning och diabetes i allmänhet och ibland också på fysisk aktivitet under ytan, nämligen dykning. Peter är första författare till de senaste ISPAD-konsensusriktlinjerna för klinisk praxis relaterade till träning. Peter är även en av de ursprungliga grundarna av Diasend och deltog som styrelseledamot fram till sammanslagningen med Glooko 2016 och 2017 fick han ett internationellt pris, ISPAD-priset för innovation, på grund av detta arbete. Peter leder nationella kurser inom insulinpumpbehandling och diabetesteknologi och har skapat utbildningsguider för användning av rtCGM och isCGM - samt konstaterar alltid att tekniken måste användas på rätt sätt för att ge bästa resultat. Under de senaste 2 åren har Peter fokuserat på att implementera digital hälsa i diabetesvård och detta har också utvärderats i en randomiserad kontrollerad studie.