Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Avvikande avvikelsestatistik

Avvikande avvikelsestatistik Har passerat

Tisdag 25 augusti 2020 14:30 - 15:00 Kommun - dokumentation

Föreläsare: Tyra E O Graaf

Avvikelser och uppföljningar av delegeringar måste få en mycket större utrymme i våra verksamheter. Man behöver upprätta kvalitetskonferenser. All personal måste kontinuerligt vara med i det kvalitativa arbetet – annars blir det bara ” pinnstatistik ” Förra året hade vi 300 fall, i år hade vi bara 289 fall - vi har blivit bättre ”. Nej - den slutsatsen går inte att dra bara av att det är färre ” statistikpinnar”. Uppföljningen av delegeringar, som är en del i kvalitetsarbetet behöver implementeras på ett tydligt sätt- nu fokuserar man bara på indragningar pga okunskap och oskicklighet. Då är skadan redan skedd. Grunden: Vikten av att All personal redan vid introduktionen vet hur och var man registrerar avvikelser. Att de som får en delegering, vet att det ingår ett antal uppföljningsmöten där man skall utbyte kunskap om delegeringssituationer som redan innan skadan skett – hanteras i organisationen. Att APT möten, är basen för att ta upp händelser som inträffat – ” vad hände” och nästa fråga – kan det hända igen – varför då? Då startar ett gemensamt arbete om: •Vad kan vi förändra •Vad skall vi förändra •Reflektion - Hade vi förändrat när motsvarande avvikelse uppstår igen i verksamheten. Omvärldsbevakningen Att ta ansats i IVO:s arbete – det som hänt i andra kommuner – ta höjd för att det inte kommer att hända hos oss – det är också en utmaning. Att använda palliativa registret som en viktig del i vårt kvalitetsarbete för vård i livets slut.

Språk

Svenska

Ämne

Äldreomsorg

Föreläsningssyfte

Inspiration

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Verksamhetsutveckling
Studerande
Omsorgspersonal
Vårdpersonal

Nyckelord

Personcentrering
samverkan över organisationsgränser
Kommun
Uppföljning/Nulägesbeskrivning
Dokumentation
Patientsäkerhet

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Tyra E O Graaf

Tyra E O Graaf Föreläsare

TietoEvry

Tyra E O Graaf är Distriktssköterska, doktorand och verksamhetskonsult på Tieto. Jobbar över hela landet, i de kommunala verksamheterna med att implementera ändamålsenlig och strukturerad vård och omsorgsdokumentation inom lagrummen HSL, SoL och LSS, med stöd av ICF, KVÅ och IBIC.
I grunden handlar det om ett kvalitativt arbete som därmed också möjliggör ett kvalitetsarbete i verksamheterna som all personal blir involverad i .
Har också ett stort engagemang i mötes strukturerna som behöver förändras där patient/ brukaren är en självklar partner i teamet.