Profilbild för Tyra E O Graaf

Tyra E O Graaf Föreläsare

TietoEvry

Föreläsare för

Avvikande avvikelsestatistik

Tisdag 14:30 - 15:00 Kommun - dokumentation

Tyra E O Graaf är Distriktssköterska, doktorand och verksamhetskonsult på Tieto. Jobbar över hela landet, i de kommunala verksamheterna med att implementera ändamålsenlig och strukturerad vård och omsorgsdokumentation inom lagrummen HSL, SoL och LSS, med stöd av ICF, KVÅ och IBIC.
I grunden handlar det om ett kvalitativt arbete som därmed också möjliggör ett kvalitetsarbete i verksamheterna som all personal blir involverad i .
Har också ett stort engagemang i mötes strukturerna som behöver förändras där patient/ brukaren är en självklar partner i teamet.

Personlig presentation
Tyra E O Graaf är Distriktssköterska doktorand, och verksamhetskonsult på Tieto. Jobbar över hela landet, i de kommunala verksamheterna med att implementera ändamålsenlig och strukturerad vård och omsorgsdokumentation inom lagrummen HSL, SoL och LSS, med stöd av ICF, KVÅ och IBIC.
I grunden handlar det om ett kvalitativt arbete som därmed också möjliggör ett kvalitetsarbete i verksamheterna som all personal blir involverad i .
Har också ett stort engagemang i mötes strukturerna som behöver förändras där patient/ brukaren är en självklar partner i teamet.