Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för FHIR för beslutsfattare

FHIR för beslutsfattare Har passerat

Tisdag 25 augusti 2020 14:00 - 14:30 Systematiska hälsodata

Föreläsare: Dan Lind, Mattias Colliander

FHIR är en teknisk standard som i detalj beskriver format och komponenter för utbyte av hälsodata. I seminariet kommer vi att fokusera på grundläggande principer och koncept runt standarden utifrån ett ledningsperspektiv. Syfte är att ge en bred förståelse för standarden, och en djupare insikt i standarens effekter på verksamhet, produkter, system, kunder och leverantörer. Som beslutsfattare behöver man kunna se var och när FHIR är en viktig faktor och kunna föra en meningsfull dialog utifrån verksamhetens behov med de som är insatta i de tekniska aspekterna av standarden. Den internationella organisationen HL7s första utkast till definition av FHIR publicerades så sent som 2011, och redan 2015 hade politiker och utvecklare världen över börjat driva på faktisk implementering av den nya standarden. Hur står sig Sverige i en internationell jämförelse?

Språk

Svenska

Ämne

Teknik

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Tekniker/IT/Utvecklare

Nyckelord

Exempel från verkligheten
Personcentrering
samverkan över organisationsgränser
Uppföljning/Nulägesbeskrivning

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Dan Lind

Dan Lind Föreläsare

Chorus AB

CEO, Chorus AB

Profilbild för Mattias Colliander

Mattias Colliander Föreläsare

Regional Manager
Chorus AB

Mattias lägger större delen av sin tid på handgriplig projektledning, med lika delar teknisk ledning, arkitektur och informatik.
Med en bakgrund i utveckling, arkitektur och teknisk projektledning är det nu fullt fokus på e-hälsa.