Profilbild för Mattias Colliander

Mattias Colliander Föreläsare

Regional Manager
Chorus AB

Föreläsare för

FHIR för beslutsfattare

Tisdag 14:00 - 14:30 Systematiska hälsodata

Personlig presentation
Mattias lägger större delen av sin tid på handgriplig projektledning, med lika delar teknisk ledning, arkitektur och informatik.
Med en bakgrund i utveckling, arkitektur och teknisk projektledning är det nu fullt fokus på e-hälsa.