Header image for Vitalis 2020
Profile image for Platform24 Healthcare AB

Platform24 Healthcare AB Exhibitor

C01:55

Presentation
Doktor24 Healthcare AB är en digital vårdgivare som genom att integrera digital och fysisk vård skapar en effektiv och hållbar vård med patienten i centrum. Doktor24:s digitala vårdguide ger anpassade råd samt vägleder till ett digitalt eller fysiskt läkarbesök utifrån patientens behov. Bolagets dotterbolag, Platform24 Healthcare AB utvecklar tekniska lösningar för digitalt integrerade vårdkedjor till både privata och offentliga vårdgivare. Bolaget är störst i Norden på automatisk triage (vårdguidning) till rätt vårdnivå och instans, även i komplexa flöden. Doktor24 Healthcare AB grundades 2016 och ägs av Patricia Industries, en del av Investor och av Apoteket AB.

Contact information

Phone

0707212649

Address

Box 47134

100 74 Stockholm

Sweden

Representatives

Alexander Tallroth Elvander Exhibitor

Platform24 Healthcare AB

Annica Söderlund Exhibitor

Platform24 Healthcare AB

Charlotte Jorlén Exhibitor

Platform24 Healthcare AB

Profile image for Daniel Kernell

Daniel Kernell LecturerExhibitor

Platform24 Healthcare AB

Profile image for Rasmus Waller

Rasmus Waller Exhibitor

Chief Commercial Officer
Platform24 Healthcare AB

Sara Dannborg Exhibitor

Platform24 Healthcare AB

Vanja Engvall Exhibitor

Platform24 Healthcare AB