Huvudbild för Vitalis 2020

Karlstads Kommun Utställare

C04:50

Presentation
Utifrån de vårdbehov som Karlstad kommun har, eller kommer att få, pågår en utveckling av en digital tjänst som ska förbättra den fysiska (re)habiliteringen. Tester har gjorts där resultaten varit mycket bra och detta är första gången tjänsten visas upp och demonstreras publikt. 

Habbie är en digital tjänst som utvecklas av företaget Bacill Sverige AB tillsammans med Karlstad kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen. För många personer med fysisk funktionsnedsättning finns hinder som begränsar en effektiv (re)habilitering. Utmaningarna kan vara att ta sig till vårdinrättning, bristande motivation till frekvent träning eller personalbrist hos vårdgivare. Målsättningen med Habbie är att öka möjligheten och viljan till (re)habilitering och i förlängningen därmed minska vårdbehovet. Kort och gott en tjänst som vi tror de flesta kommuner och regioner kommer att ha stor nytta av i sitt dagliga arbete.

Kontaktinformation

Telefon

+46 54 100500

Adress

Järnvägsgatan 2

652 25 Karlstad

Sverige

Representanter

Ann-Sophie Gustafsson FöreläsareUtställare

Karlstads Kommun

Martin Larsson Utställare

Karlstads Kommun