Header image for Vitalis 2020
Profile image for Cuviva AB

Cuviva AB Exhibitor

C01:50

Presentation
Cuviva tillhandahåller system för distanskommunikation med, och monitorering av, de individer med störst behov - multisjuka och sköra äldre, i hem- och vårdmiljö.

Ett digitalt ekosystem för ökad vårdkvalitet och sänkt totalkostnad. Allt med individen som utgångspunkt. Via sensorer samlas ex vitalparametrar trådlöst in, och mellan patient och vårdgivare ges gränssnitt för video- och textkommunikation.

Cuvivas patientlösning är skapad för att vårdpersonal skall kunna bära ut och installera enheten hos individen, vilket skapar effektivitet och skalbarhet.

Cuvivas lösning används idag i ett flertal svenska regioner, kommuner och privata vårdgivare.

Läs mer på www.cuviva.com

Contact information

Phone

+46 31 389 02 00

Address

Kungsgatan 18

411 19 Göteborg

Sweden

Representatives

Profile image for Christer Rosenberg

Christer Rosenberg Exhibitor

Senior Medical Advisor
Cuviva AB

Profile image for Fredrik Koffner

Fredrik Koffner LecturerExhibitor

CCO and Co-founder
Cuviva AB

Profile image for Hannes Larsson

Hannes Larsson Exhibitor

Tech Lead & Head of Design
Cuviva AB

Profile image for Henrik Cederqvist

Henrik Cederqvist Exhibitor

CEO and Co-Founder
Cuviva AB

Profile image for Jennifer Fannon

Jennifer Fannon Exhibitor

Customer Satisfaction Manager
Cuviva AB

Profile image for Joakim Wingård

Joakim Wingård Exhibitor

CTO
Cuviva AB

Profile image for Karl-Johan Palmgren

Karl-Johan Palmgren Exhibitor

Customer Success Manager
Cuviva AB

Profile image for Lina Blomstrand

Lina Blomstrand Exhibitor

Project Manager
Cuviva AB

Profile image for Stefan Jernberg

Stefan Jernberg Exhibitor

Head of Partner Relations and Project Manager
Cuviva AB