Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg

Programpunkter

Här kan du ta del av de seminarier som filmades på Globala scenen under Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg. Tryck på seminariets titel eller Mer information för att läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet. Tryck sedan på Checka in för att titta på seminariet. 

Under Fler sökalternativ kan du också sortera programmet utifrån målgrupp, ämnestaggar, tolkning och språk. 

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Barnrättsplan och barnbokslut i Göteborg

Tisdag 7 december 2021 14:30 - 15:00 Lilla scenen
Göteborgs Stad , Teckenspråkstolkas, Skrivtolkas

Profilbild för Demokrati och MR för göteborgare med funktionsnedsättning

Demokrati och MR för göteborgare med funktionsnedsättning

Pia Emanuelsson, Anders Ziethén, Anne Lönnermark, Britta Brus, Malin Andrén, Tord Hansson
Tisdag 7 december 2021 14:30 - 15:30 R2
Funktionsrätt Göteborg - funktionshinderföreningar i samverkan, Teckenspråkstolkas

Profilbild för Polisen om demokratibrott: hur blir vi bättre tillsammans?

Polisen om demokratibrott: hur blir vi bättre tillsammans?

Lars Grimbeck, Andréas Alderblad, Daniel Godman, Elin Vikström, Jonathan Leman, Malin Almroth
Tisdag 7 december 2021 14:30 - 15:30 R24-25
Polismyndigheten i region Västs Demokrati- och hatbrottsgrupp, Teckenspråkstolkas

Profilbild för Feministiska strategier under militarisering & en pandemi

Feministiska strategier under militarisering & en pandemi

Malin Nilsson, Måns Molander, Lina Hjärtström
Tisdag 7 december 2021 14:00 - 15:00 G2
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Teckenspråkstolkas

Profilbild för Nationella minoriteters delaktighet och inflytande i Sverige

Nationella minoriteters delaktighet och inflytande i Sverige

Ulf Johansson Dahre, Dennis Kronholm, Hanna Aili, Nina Tojzner
Tisdag 7 december 2021 14:00 - 15:00 G4
Enskilda Högskolan Stockholm, Studieförbundet Bilda, Teckenspråkstolkas

Demokrati+mänskliga rättigheter = framtidens matsystem?

Catarina Antikainen
Tisdag 7 december 2021 14:00 - 14:30 Globala scenen
FIAN Sverige

Hur kan vi skydda demokratin mot populism?

Anders L. Pettersson, Joakim Nergelius, Stellan Gärde
Tisdag 7 december 2021 14:00 - 15:00 Kongresshallen
Civil Rights Defenders & Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen

Profilbild för Hur mår demokratin i Göteborg?

Hur mår demokratin i Göteborg?

Maria Solevid
Tisdag 7 december 2021 14:00 - 14:30 Lilla scenen
Göteborg universitet

Profilbild för Från globala mål till regionala insatser

Från globala mål till regionala insatser

Anna Jacobson, Annika Lindström, Georg Andren, Maria Franzén, Paulina Sarbinowska
Tisdag 7 december 2021 14:00 - 15:00 R22-23
Avdelning social hållbarhet, Västra Götalandsregionen, Teckenspråkstolkas

Ställ krav vid upphandling för att förhindra brott mot mänskliga rättigheter

Ellionor Triay Stömvall, Lisa Sennström
Tisdag 7 december 2021 13:30 - 14:00 Globala scenen
Upphandlingsmyndigheten, Teckenspråkstolkas

Profilbild för Lärdomar från Sametingets demokratiuppdrag 2020-2021

Lärdomar från Sametingets demokratiuppdrag 2020-2021

Elle Eriksson, Johannes Rimpi Heinonen, Therese Labba, Ylva Holmberg
Tisdag 7 december 2021 13:30 - 14:00 Lilla scenen
Sametinget, Teckenspråkstolkas, Skrivtolkas

Profilbild för Hudfärgens betydelse - kunskap och metoder för att skapa ett inkluderande arbetsliv
Profilbild för Att på jämlika villkor kunna delta i demokratin

Att på jämlika villkor kunna delta i demokratin

Johanna Westeson, Hanin Shakrah, Miran Kakaee
Tisdag 7 december 2021 13:00 - 14:00 G3
Amnesty International, Sverige, Teckenspråkstolkas

Profilbild för Öppna klassrummen, för en inkluderande utbildning

Öppna klassrummen, för en inkluderande utbildning

Martina Orsander, Rebekah Krebs
Tisdag 7 december 2021 13:00 - 13:30 Globala scenen
MyRight och Rädda barnen , Teckenspråkstolkas

Profilbild för Om religionsfrihetens innebörd och gränser

Om religionsfrihetens innebörd och gränser

Isak Reichel, Kristina Patring, Mattias Falk
Tisdag 7 december 2021 13:00 - 14:00 H2
Myndigheten för stöd till trossamfund

Profilbild för Syns du inte, finns du inte

Syns du inte, finns du inte

Eliot Wieslander
Tisdag 7 december 2021 13:00 - 13:30 Lilla scenen
Läkare i Världen

Profilbild för Trans, idrott och demokrati

Trans, idrott och demokrati

Jaandrée Borelius, Kristoffer Pilmalm, Mathilda Piehl, Thomas Gehöör, Vix Herjeryd, Fredrik Carlson
Tisdag 7 december 2021 13:00 - 14:00 R2
Västra Götalandsregionen, RFSL och Riksidrottsförbundet, Teckenspråkstolkas

Profilbild för MR-professionen: ett yrke på framväxt i demokratins tjänst
Profilbild för Tidningsdöden och demokratin

Tidningsdöden och demokratin

Johan Berggren, Arne Müller, Hanna Nyberg, Robert Olsson
Tisdag 7 december 2021 12:30 - 13:30 G2
Föreningen Ordfront