Huvudbild för Vitalis 2021

Programpunkter

Spår: Covid19

I detta spår finns föreläsningar som beskriver den förändring som pandemin medfört och en del av de viktiga saker som skett.

Alla programpunkter