Hero bild vitalis o 1024x443

Seminarier Vitalis 2020

100

Svarta lådan för säkrare kirurgi

Lars-Göran Larsson
Tisdag 14:00 - 14:30 Kliniska beslutstöd
Svenska, Patientsäkerhet, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Utbildning (utbildningsbevis), Innovativ/forskning, Dokumentation, Patientsäkerhet, Inspelad föreläsning

Den svarta lådan är ovärderlig vid haveriutredningar inom flygindustrin. Det tog 15 år för flygindustrin att introducera den svarta lådan från idén väcktes efter ett par oförklarliga flygplanshaverier med de första jetflygplanen inom passagerarflyget i mitten av 50 talet. Flygindustrin var mycket skeptisk till denna rutin som vi idag tar för givet. Vid kirurgkliniken i Mora har vi nu introducerat den svarta lådan genom att spela in operationerna och ljudupptagningen mellan operatör och assistent för att efterlikna flygindustrins säkerhetstänk. Föreläsningen kommer att presentera tekniken och våra erfarenheter och målsättningen är att det med tiden kommer att bli en nationell standard för ökad patientsäkerhet vid kirurgi.

100

Vad kostar det socialtjänsten att investera i digitala lösningar?

Pani Hormatipour
Tisdag 14:00 - 14:30 Kommun - dokumentation
Svenska, Kommunal eHälsa, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Nytta/effekt, Styrning, Kommun, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Information/myndighet

Många kommuner står inför utmaningen med att välja och prioritera rätt i digitaliseringsarbetet. Vilka områden inom socialtjänsten behöver digitaliseras och vad kommer det att kosta? På uppdrag av SKR har PwC identifierat centrala investeringsområden och fått fram en samlad kostnadsbild för digitala lösningar. För kommunerna ger det en bild av vilka investeringar som är aktuella idag och i framtiden, vilket ger stöd till budgetarbetet. På en nationell nivå handlar det om att ge en rikstäckande bild över vilka investeringskostnader det krävs för att digitalisera socialtjänsten i Sverige samt vilka områden som kan vara aktuella att prioritera och gemensamt satsa på.

100

Återanvändning av hälsodata: Behåll kontroll och riskminimera med din MyData Operator

Fredrik Lindén, Antti Jogi Poikola, Lotta & Lal Lundin & Chandra, Maria Marenco, Paul Knowles
Tisdag 14:00 - 15:00 Implementering
Engelska, Välfärdsteknik, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Innovativ/forskning, Informationssäkerhet

Den ökad förekomsten av hälso och välmående data samt biomedicinsk information har inte lett till en liknade tillväxt av möjligheter ännu mycket pågrund av nuvarande lagstiftning men också på grund av gammal system arkitektur. För att hantera dessa problem utvecklas innovativa lösningar för att minimera återidentifieringsrisker som är involverade i den sekundära användningen av insamlade data. Hur kan kontroll och risk hanteras vid sekundär användning av hälsodata i en tidsålder med datadriven innovation?

Öppna ekosystem för bättre hälsa

Carolina Wallenius, Joakim Nelson
Tisdag 14:00 - 14:30 Ekosystem
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Välfärdsutveckling, Innovativ/forskning, Appar, Inspelad föreläsning

Inom medtech tar det 15 år för en innovation att nå marknaden. Inom healthtech i snitt 3,5 år, men i regel når innovationen då endast den privata marknaden. Det tar betydligt längre tid för healthtech-innovationer att nå den offentliga institutionella hälso-, sjukvårds- och omsorgsmarknaden där de kan göra skillnad för patienter och vårdpersonal. Samarbete, ekosystem och öppna plattformar kan öka innovationstakten och reducera tiden det tar för innovationer att göra nytta på marknaden, så samhället snabbare kan uppnå mer hälsa per skattekrona. Cerner och Innovation Skåne presenterar hur organisationerna tillgängliggör ett ekosystem för nordiska startups som öppnar globala marknader för lokala innovationer och som skapar nytta och bättre hälsa – såväl lokalt som globalt.

100

Så kan digitalisering och automatisering stödja förnyelse av socialtjänsten

Olivia Wigzell, Åsa Furén-Thulin, Åsa Melvanius, Åsa Furén-Thulin, Malin Sölsnaes, Patric Nilson
Tisdag 14:20 - 15:00 1. Live
Svenska, Annat, eHälsa, Orientering, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, Kommun, Livesändning

Att utveckla sin verksamhet med hjälp av små, skräddarsydda IT-lösningar

Per Svedmark
Tisdag 14:30 - 15:00 Kliniska beslutstöd
Svenska, Digitala hjälpmedel, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Appar

Hur arbetar en modern ryggkirurgisk klinik med moderna IT-hjälpmedel för att tillsammans med patienter förbättra vården och öka patientsäkerheten? Lyssna på erfarenheter från hur Ryggkirurgiskt Centrum (RKC) på Sophiahemmet har arbetat med nya IT-stöd för att förbättra smärtmonitorering, läkemedelsinformation samt utskrivningsrutiner efter operation. Syftet har varit att öka patientmedverkan, få bort flaskhalsar i den dagliga verksamheten samt att förbättra forskningsmöjligheterna,

Avvikande avvikelsestatistik

Tyra E O Graaf
Tisdag 14:30 - 15:00 Kommun - dokumentation
Svenska, Äldreomsorg, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Kommun, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Dokumentation, Patientsäkerhet

Det finns fortfarande en förlegad syn på vad avvikelser är. Det räknas fortfarande för mycket ” pinnar”.
Man accepterar tillstånd, som inte är normala – som t ex många fallincidenter hos enskilda patient/ brukare – och benämner dem som ” mång fallare ”.
Underförstått betyder det att det inte går att göra något åt det - därmed ger man organisationen ” fripass för att inte agera ” istället för att fördjupa analysen och engagera fler i dialogen varför det sker.
Även uppföljningen av delegeringar är en del av kvalitetsarbetet samt att nyttja våra kvalitetsregister.

100

Data driven care paths for outpatients at Keski-Satakunta health district, Finland

Aki Kuivalainen
Tisdag 14:30 - 15:00 Population based health - databasdriven folkhälsa på individes vilkor
Engelska, Vård på distans, Verktyg för implementering, Avancerad, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Kommun, Innovativ/forskning, Patientsäkerhet, Inspelad föreläsning

Predicell Ltd. in co-operation with Keski-Satakunta joint municipality healthcare region has implemented data driven care paths for primary care level outpatients. In the project called TOP100 (Optimized health services for 100) patients are using by their permission tracking devices to deliver data from patients daily activities and life. Data model predicts care paths and proposes intervention suggestions to care staff. Intervention suggestions are based on data provided the patient him/her self, diagnosis and medication. Proven results are seeing as strengthened safety feeling which supports individuals activities which leads to decreased (-40%) usage of special care, most likely ER visits and decreased amount (-11%) of physicians visits without lack of care quality. Predicell model makes invisible visible on outpatient/homecare areas of care. The data driven care model can also be appied at wards as light patient monitoring system as it is implemented at Harjavalta primary care health station.

100

Dextrosol och Dödsångest – Hypoglykemier, Hypoteser och HypoAlgoritmer

Daniel Espes
Tisdag 14:30 - 15:00 Kliniska beslutstöd
Svenska, Vårdtjänster, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Innovativ/forskning, Test/validering, Patientsäkerhet, Inspelad föreläsning

Får du också lågt blodsocker på eftermiddagen? Nej, du kanske tror det men det får du faktiskt inte. Har du däremot insulinbehandlad diabetes så har du konstant en överhängande risk för rejäla blodsockerfall som kan leda till koma och död. De flesta personer med typ 1 diabetes använder idag kontinuerliga blodsockermätare, men det saknas automatiserade verktyg för att analysera den stora mängden data som genereras. Vi arbetar i flera forskningsprojekt med att utveckla automatiserade tolkningar av blodsockervärden, vilka kan utgöra ett livsviktigt stöd för både personer med diabetes och hälso- och sjukvårdspersonal.

100

Grundläggande förutsättningar för socialtjänstens digitalisering

Karin Bengtsson, Pani Hormatipour
Tisdag 14:30 - 15:00 Kommun - införande
Svenska, Kommunal eHälsa, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Välfärdsutveckling, Kommun, Inspelad föreläsning

Vad innebär det att ha grundläggande förutsättningar för digitalisering på plats? Vad tillför det för en verksamhet som ser möjligheter i att digitalisera? Det gäller till exempel informationssäkerhet, standards, grunddata, masterdata och regelverk. Men vad är det som bromsar utvecklingstakten för att få ett digitalt ekosystem? Ett exempel är ett digitalt adressregister som behövs för att vi ska kunna skicka meddelanden digitalt till varandra och vara säkra på att de når fram till rätt person.

100

IoT Sverige, Medtech4health och Swelife – sök medel för framtidens hälso- och vårdinnovationer

Jonas Sareld, Olle Bergdahl, Åsa Wallin
Tisdag 14:30 - 15:00 Ekosystem
Svenska, Välfärdsteknik, Orientering, Introduktion, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Kommun, Innovativ/forskning, Test/validering, Appar, Information/myndighet

Potentialen idag är enorm för att med en innovativ life science-sektor, stark medtech-industri och inte minst genom ständigt ny teknik i sakernas Internet (IoT) möjliggöra en bättre hälsa, vård och omsorg för patientens bästa, hållbart! Detta är i fokus för de kommande utlysningarna från Swelife, Medtech4Health och IoT Sverige.

Mer än bara Net iD

Jonas Öholm
Tisdag 14:30 - 15:00 Teknik
Svenska, Teknik, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Kommun, Patientsäkerhet, Användbarhet

Inom vård och omsorg ställs allt högre krav på IT-avdelningar och användare rörande IT-säkerhet i allmänhet och inloggning i synnerhet.
Medarbetare behöver snabbt och enkelt kunna ta del av och uppdatera information via en mängd olika typer av applikationer från en mängd olika typer av enheter.
Hur kan vi skapa lösningar som fungerar för alla, överallt utan att uppfattas som krångliga?
Vi benar ut frågorna om krav, applikationslogik och hur du kan dra nytta av redan betrodda SITHS-kort och ID-växla till andra betrodda bärare.
Vi visar också några exempel på bättre och mindre bra lösningar från verkligheten.

Panel med "Unga experter": Hur ser du på ungas användning av Journalen?

Mia Pettersson, Rose-Mharie Åhlfeldt
Tisdag 14:30 - 15:00 Effektmätning, nyttorealisering och styrning
Svenska, Annat, eHälsa, Orientering, Fördjupning, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Uppföljning/Nulägesbeskrivning

DOME forskarkonsortium presenterar tillsammans med INERA 1177-Journalens användning och vidareutveckling. Föredraget är en del i sessionen 'Kommer "ketchup-effekten" nu?'

Precisionsmedicin, vad är löftet och vad behöver hända för att infria det?

Dag Larsson
Tisdag 14:30 - 15:00 Precisionsmedicin
Svenska, Precisionsmedicin, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Patientsäkerhet

Precisionsmedicin (PM) är utvecklad diagnostik för att välja rätt behandling med stöd av information. För att kunna leverera PM behövs en omställning – hur når vi dit?

Radikal förändring av strokevården. Presentation av resultaten från TEASE, den största kliniska studien hittills på strokepatienter som följts med nya digitala verktyg.

Magnus Samuelsson, Peter Magnusson
Tisdag 14:30 - 15:00 Kliniska beslutstöd
Svenska, Välfärdsteknik, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Innovativ/forskning

Stroke kan orsakas av förmaksflimmer. Det är därför angeläget att påvisa förmaksflimmer även när sedvanlig utredning inte är tillräcklig. Det digitala systemet Coal Heart Monitor medger ökad förmåga att påvisa förmaksflimmer och därmed skydd med effektiv blodförtunnande läkemedelsbehandling.

100

Så samverkar EU för säkert utbyte av vårddata över landsgränser

Gunnar Nordin, Manne Andersson, Michel Silvestri, Rebecca Ceder
Tisdag 14:30 - 15:00 Systematiska hälsodata
Svenska, Patientsäkerhet, Övrigt, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet, Information/myndighet

E-hälsomyndigheten och Equalis AB är Sveriges representanter i arbetet med att lägga grunden för säkert utbyte av vårddata över landsgränser.

100

The future progress of remote monitoring and self-management for patient with psoriasis

Annelie Edrén, Nina Sellberg
Tisdag 14:30 - 15:00 Spetsteknik för hälsa, vård och omsorg
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Styrning, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Test/validering, Appar, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet, Användbarhet, Etik

The future progress of remote monitoring and self-management is here - an empirical study at Psoriasisföreningen i Stockholms län. It is well known that digitalisation can provide a vital and important opportunity for alleviating the massive global healthcare challenges and economic burdens associated with psoriasis and its long-term complications. In this concept, the individual patients play the central participatory role in their psoriasis self-management and care process via their smart mobile phone apps that will allow better education, awareness of their disease condition and self-management. The patient’s and medical staff’s benefits of psoriasis self-management for both patients and healthcare providers using the InSPIRA method are established at Psoriasisföreningen i Stockholms län. These will be summarized during the session.

100

Exempel på svenskt deltagande i EU projekt/program. Synpunkter från forskare, användare och näringsliv

Catharina Borgenstierna, Eva Angesjö, Lars-Åke Johansson, Lennart Magnusson, Marie Sjölinder, Tomas Block, Silas Olsson
Tisdag 15:00 - 16:15 EU - eHälsa och digitalisering
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Inspiration, Introduktion, Exempel från verkligheten, Välfärdsutveckling, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning

Vilka erfarenheter finns det och vad kan förändras eller förbättras – samt synpunkter från användare och näringsliv.

100

How do Sweden's citizens look upon digital healthcare services?

Carl Jarnling, Michel Silvestri
Tisdag 15:00 - 15:30 Implementering
Svenska, Hälsotjänster, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Appar, Patientsäkerhet, Information/myndighet, Användbarhet

We will present the results of the citizen survey on digital healthcare services, which was conducted by the Swedish eHealth Agency in 2019.

Här ges du möjlighet att träffa besöka utställarna och boka digitala möten.