Utställare

Chatta med leverantörer på Vitalis digitala utställning! Passa på att hitta produktnyheter och lösningar från +140 utställare – på deras virtuella mötesplatser! Varje dag under konferensen kan du chatta live med utställare under insatta kaffepauserUnder dessa tider finns utställare och sponsorer ”på plats” i sina digitala montrar. 

StigandeFallande

VOXO AB Utställare

C02:06

Usify AB Utställare

C01:25

TwoAct AB Utställare

B00:13

Tensaii AB Utställare

C02:06

UiPath AB Utställare

C01:21

TellusTalk AB Utställare

C03:42

Tellu Iot AS Utställare

D02:29

Phenixid AB Utställare

C01:57

PhysioTools Oy Utställare

D04:01

Min Doktor Utställare

C04:21

Min Doktors digitala vårdmöten utgör nya möjligheter för kvalitetsarbete och uppföljning, utöver att vårdprocessen och behandlaren effektiviseras. Vi driver utvecklingen av och kravställningen på digitala vårdmöten. Min Doktor erbjuder kontakt med barnmorskor, dietister, fysioterapeuter, psykologer, sjuksköterskor och specialistläkare genom en asynkron kommunikationsmodell. Med ett utförligt... Läs hela

Posifon AB Utställare

C02:06

WeCare AB Utställare

C01:51

Axess Lab Utställare

C02:06
TYPING IN THE DARK

DIGITAL TILLGÄNGLIGHET Vårt uppdrag är att göra livet lättare för så många människor som möjligt genom att skapa användbara tillgängliga produkter som alla kan använda. Typing in the Dark! Vi har en ny spännande prototyp för att lära sig att skriva på ett tangentbord, för personer med synnedsättning. Ett projekt finansierat av Vinnova. Se gärna vår video och gå till vår webbplats för att... Läs hela