Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för WeCare AB

WeCare AB Utställare

C01:51

Presentation
FEEDBACK I REALTID FÖR BÄTTRE VÅRD

Med KeyForCare® har vi skapat förutsättningar för hälso- och sjukvården att aktivt arbeta med patientdriven verksamhetsutveckling och förbättringsarbete. Med realtidsdata i beslutsstödet förbättras analysen och förbättringsarbetet.


KeyForCare PREM, KeyForCare PROM och KeyForCare TEAM är tjänster framtagna i samarbete med vårdens olika aktörer och intressenter, erbjudna i de senaste tekniska lösningarna. De används idag inom hälso- och sjukvården, primärvården, omsorgen och tandvården.

Tjänsterna samlar in och rapporterar kundernas upplevelse av sin vård vid valda tillfällen under patientresan. Medarbetarnas synpunkter och upplevelser ger ytterligare input till förståelsen och kvalitetsarbetet, och visar var och varför avvikelser uppstår.

Våra tjänster används idag i ett 150 verksamheter på bland annat Sophiahemmet, Akademiska Sjukhuset, Region Sörmland, Aleris, Praktikertjänst, Gislaved Kommun, Karolinska Sjukhuset med flera.

Kontaktinformation

Telefon

0709904025

Adress

Observatorigatan 15

113 29 Stockholm

Sverige

Representanter

Pelle Snårelid Utställare

WeCare AB