Banner

Seminarier Mänskliga Rättighetsdagarna 2019

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2019. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Till utställningar, miniseminarier samt allt program under lördagen 16 november krävs ingen biljett.

Under Fler sökalternativ kan du också sortera programmet utifrån teman, målgrupper och språk. 

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att fler programpunkter kommer att tillkomma. Programmet är preliminärt och ändringar kan förekomma. 

100

Rätten till hälsa i Palestina

Anna Wester
Fredag 10:30 - 11:00 Globala scenen
Palestinagrupperna

Hur påverkas människors psykiska och fysiska hälsa av ockupation och blockad? PGS har i många år engagerat sig för hälsa och mänskliga rättigheter på Västbanken och i Gaza. Samtal om situationen på Västbanken och i Gaza.  

Könsnormer som hinder för hälsa

Goldina Smirthwaite
Fredag 11:00 - 11:30 Stora scen
Sveriges Kommuner och Landsting

Rätten till hälsa gäller oavsett människors kön. Ett av de nationella jämställdhetspolitiska målen är jämställd hälsa. Men fortfarande finns det stora skillnader i hälsa mellan olika grupper av kvinnor och män. Förväntningar på kvinnor och män, normer för kvinnlighet och manlighet, påverkar människors livsvillkor och beteenden, men också hur de bemöts inom hälso- och sjukvården. Hur könsnormer kan vara ett hinder för hälsa och hur vi kan arbeta för en jämställd hälsa, diskuteras med utgångspunkt i SKL:s rapport (O)jämställdhet i hälsa och vård.

100

Women's Rights and Human Rights - My Experience

Jahanara Nuri
Fredag 11:00 - 11:30 Globala scenen
Linköpings kommun

Jahanara Nuri is the safe haven artist in Linköpings since 2018. She is a human rights activist from Bangladesh. She is also a writer and film maker. The lecure will be held in English.

Gemenskap ger bättre hälsa

2-3 personer/volontärer och mottagare, Lars Linebäck, Siv Nordquist
Fredag 11:30 - 12:00 Stora scen
Resurspoolen frivilliga uppdrag i Linköping

Gemenskap och delaktighet är viktiga faktorer för äldres hälsa. Resurspoolen har under 25 års tid arbetat ideellt för att skapa kontakter mellan människor.Vi vill med det här samtalet belysa vad gemenskap betyder för god hälsa.

100

Västsahara – en vit fläck på kartan

Anna Stenvinkel , Erik Halkjaer, Frida Dunger Johnsson, Nazha El Khalidi
Fredag 11:30 - 12:00 Globala scenen
Emmaus Stockholm, Tidskriften Västsahara, Brödet och Fiskarna

Journalister i det av Marocko ockuperade Västsahara förtrycks och organisationer vittnar om minskat demokratiskt utrymme för civilsamhället i världen.

100

Mänskliga rättigheter och rätt till hälsa för studenter

Elisabet Lönnermark, Lena Oxelmark
Fredag 12:30 - 13:00 Stora scen
Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin

Mänskliga rättigheter och rätt till hälsa för alla studenter vid Sahlgrenska Akademin. Inspirerande föreläsningar och gruppövningar om likabehandling.

100

63. Tvång för alla eller ingen – en debatt om tvångsvård

Anna-Sara Lind, Elena Namli, Moa Kindström Dahlin, Yana Litinska
Fredag 13:00 - 14:00 Musikalen
Uppsala universitet

En debatt om olika rättsliga tolkningar av tvång som förekommer inom psykiatrisk vård. Finns rättsligt stöd? Hur kan och bör det tolkas? Kan tvångsvård berättigas? 

64. Hur blir man en MR-kommun?

Cecilia Ramqvist, Gabriella Fredriksson, Karin Ljung Aust, Marie Daun, Ulrika Dagård
Fredag 13:00 - 14:00 Operan
Sveriges Kommuner och Landsting

Globalt ökar antalet MR-städer.
SKL driver ett utvecklingsarbete om rättighetsbaserat arbetssätt och
MR-kommuner/regioner. Det rättighetsbaserade arbetet ser olika ut i landets
kommuner och regioner. Hur kan vi bedriva det på ett hållbart sätt? Vilka
verktyg behövs för att göra arbetet systematiskt trovärdigt? Vid seminariet får
vi ta del av erfarenheter från MR-arbetet i Lund, Linköping och Borås. RWI ger
en internationell utblick på MR-städer.

65. Att skapa ett hälsofrämjande mottagande av barn och familjer

Benjamin Fayzi, Hania Kutabi, Osaman Basir
Fredag 13:00 - 14:00 Spegelsalen
Rädda Barnen och Ensamkommandes Förbund Stockholm

Vi har sedan 2015 mött tusentals barn, unga och föräldrar som kommit till Sverige. Ofta ser vi att de inte får tillgång till eller inte söker den vård och det stöd de behöver. Vi lyfter deras behov utifrån den kunskap vi samlat in och visar på goda exempel. Vi frågar oss vad vi kan lära för ett gott hälsofrämjande mottagande framöver och ger förslag på hur man kan stödja och vad man som professionell ska tänka på i kontakt med nyanlända.

100

66. Människors egen kraft att tillsammans resa sig ur kris

Else Berglund, Giovanni Rojas, Marika Griehsel
Fredag 13:00 - 14:00 Studion
Svenska kyrkan

Ett psykosocialt synsätt bygger på tron på människors egen kraft att stötta varandra och återhämta sig vid kriser och katastrofer. Studier visar att när människor kan se sig själva som aktiva deltagare med handlingsutrymme bidrar det till snabbare återhämtning och minskad risk för långvarig psykisk ohälsa. Act Svenska kyrkan har utvecklat en särskild kompetens inom psykosocialt stöd internationellt. I samband med flyktingmottagandet i Sverige 2015 påbörjade Svenska kyrkan, Rädda Barnen och Röda korset ett samarbete med att kontextuellt anpassa dessa erfarenheter och metoder från globala humanitära insatser till en svensk kontext till goda resultat.I detta seminarium ges en fördjupad inblick i vad psykosocialt stöd innebär i relation till ett holistiskt sätt att se på människan, och hälsa och hur det kan utformas rent praktiskt.  Syftet med samtalet är att förmedla de erfarenheter som kommit ur arbetet, att vi är alla människor och har liknande behov och reaktioner och att ett bemötande är ofta detsamma både i ett flyktingläger i Uganda som på centralen i Malmö i samband med flyktingmottagandet i Sverige. . 

100

67. Av vem skyddas barn?

Anna Lundberg, Johanna Sköld, Jonathan Josefsson, Maline Holmlund, Sofia Häyhtiö, Ulrika Wernesjö
Fredag 13:00 - 14:00 Verdefoajén
Linköpings Universitet

Vem är barn, och av vem skyddas barn – bedömningar och gränsdragningar i en tid när barnkonventionen blir lag? I det här panelsamtalet diskuterar deltagarna barns ålder, villkor och rättighetsanspråk i olika sammanhang: på låsta institutioner; i asylprocessen; enligt barnkonventionen. Även ett historiskt perspektiv lyfts fram. Forskare och aktivister samtalar om nuvarande livsvillkor och vardagserfarenheter, samt möjligheter till förändring i ljuset av att barnkonventionen blir lag år 2020.

68. Health, Human Rights and Planning for the Future

Lotta Wendel, Maria Green, Santa Slokenberga, Titti Mattsson
Fredag 13:00 - 14:00 Sonaten
The Health Law Research Center at the Lund University Faculty of Law

From changing demographics to artificial intelligence, what issues are mostly likely to impact the future of health care in Sweden, and how can we think of those issues in terms of human rights and sustainable development?

69. Rätten till hälsa inom strategin för romsk inkludering

Karin Junehag Källman, Mirelle Gyllenbäck
Fredag 13:00 - 14:00 Operetten
Länsstyrelsen i Stockholm

I detta seminarium kommer ni att få ta del av Länsstyrelsens och Folkhälsomyndighetens arbete med att belysa insatser och åtgärder som genomförs för att tillgodose romers rätt till hälsa. I seminariet deltar även personer med romsk språk- och kulturkompetens som kommer att berätta om hälsofrågan utifrån sina perspektiv. De kommer även att ge konkreta exempel på hur kommuner och myndigheter kan arbeta för att romer ska kunna tillgodogöra sina rättigheter.

100

70. The Right to Health Care in Armed Conflict

Sally Longworth, Sara Fridlund
Fredag 13:00 - 14:00 Solot
Stockholm Centre for International Law and Justice

How does international law regulate the right to health care arising out of armed conflict? Different obligations apply to those in the area of conflict, and those who have left the conflict zone but suffer from the effects of the conflict. This seminar will discuss how the myriad of international legal obligations relating to health care and armed conflict change depending on the situation and needs of the individual.

71. Hälsosamt klimat?

Anna Lindman, Magnus Hagevi, Maria Ojala, Susanne Wigorts Yngvesson
Fredag 13:00 - 14:00 Duetten
Enskilda Högskolan Stockholm/Högskolan för Mänskliga Rättigheter, Studieförbundet Bilda

Begrepp som flygskam, klimatavtryck och klimatångest är exempel på att klimathotet påverkar våra relationer och förväntningar även på det individuella planet. Fler, bättre och längre liv ger större klimatavtryck – som i sin tur hotar rätten till hälsa. Hur ska samhället kunna hantera sådana till synes olösliga dilemman? Är skammen kring klimatfrågor ohälsosamt för individer och samhällen? Eller är den nödvändig för rätten till hälsa på lång sikt?

100

Ryssland & Qatar för Mänskliga Rättigheter

Jonas eriksson
Fredag 13:00 - 13:30 Globala scenen
Svenska Elektrikerförbundet

Svenska Elektrikerförbundet har under en tid med andra förbund i Sverige varit engagerade i utlandsprojektet. Där stort fokus varit på FIFA och byggnationer av arenor inför VM.Där elektrikerförbundet tillsammans med den internationella bygg och trä federationen (BWI) genomför arbetsmiljöinspektioner på byggena men också jobbar för förändring i landet och för organisering av arbetskraften.

100 logotyper rosa svart 1

Våldets konsekvenser för hälsan

Elisabeth Algborn, Katarina Strömfelt
Fredag 13:00 - 13:30 Stora scen
Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren Beata

Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren Beata möter varje dag våldsutsatta kvinnor. Vi får ta del av kvinnors erfarenheter, konsekvenser för psykisk och fysisk hälsa och på lång sikt hur deras livskvalitet minskar på grund av det våld de utsatts för. Vi frågar oss varför dessa kvinnor och våldet blir osynliggjort inom vården och övriga samhället  

Att odla sig ur arbetslöshet

Johanna Hedberg, Louise Ridderström
Fredag 13:30 - 14:00 Stora scen
Linköpings kommun

Drivbänk är en verksamhet för personer som är arbetssökande och intresserad av att arbeta inom odling eller café & restaurang. Verksamheten varvar teori och praktiskt arbete, där innehållet utgår från individuell utveckling. Deltagaren får göra studiebesök och praktik på olika företag som verkar från jord till bord. Som deltagare i projektet ökar möjligheterna att nå anställning eller studera vidare. Projektet drivs av Samordningsförbundet Centrala Östergötland, SCÖ. Du får lyssna till Louise Ridderström och Johanna Hedberg som berättar om projektet.

Stop Killer Robots!

Guy Feugap
Fredag 13:30 - 14:00 Globala scenen
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet

Fully autonomous weapon also known as "killer robots" have the ability to engage and select targets without any human involvement. Killer Robots are currently being developed by states such as, Israel, United States, Russia, United Kingdom, South Korea and China. The African section of International Women’s League for Peace and Freedom currently run a campaign that call for an international prohibition of killer robots. The autonomous weapons will most likely be used in Africa in spite of the fact that such weapons are not being developed there. Guy Feugap, WILPF Cameroon, will discuss the consequences developing “killer robots” will have on human security and why a gender perspective is necessary.

100

Ökar livskvaliteten om man går i studiecirkel?

Fredag 14:00 - 14:30 Stora scen
Folkbildningsrådet

Varje år deltar 700000 personer med olika bakgrund, ålder och förutsättningar i en studiecirkel. Vad ger det deltagarna och hur påverkas samhället?