Seminarier

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2019. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Till utställningar, miniseminarier samt allt program under lördagen 16 november krävs ingen biljett.

Under Fler sökalternativ kan du också sortera programmet utifrån teman, målgrupper och språk. 

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att fler programpunkter kommer att tillkomma. Programmet är preliminärt och ändringar kan förekomma. 

01. Invigning

Sir Michael Marmot, Lars Vikinge, Josette Bushell-Mingo
Torsdag 09:00 - 10:00 Crusellhallen
Mänskliga Rättighetsdagarna

Vi inviger mänskliga rättighetsdagarna med vår eminenta konferencier Josette Bushell-Mingo, som genom sång och samtal lotsar oss igenom upplägget för dagarna och presenterar temat för forumet. 

Pyssel och aktivistvägledning med Globalportalen!

Torsdag 10:00 - 12:00 Fredstorget
Globalportalen

Globalportalen hjälper unga att engagera sig för en rättvis och hållbar värld! Kom och gör ett aktivistarmband och fråga oss vad du vill om engagemang, praktik och karriär inom globala frågor.

02. Medicine – Essential but Inequitably Available

Anna Wigenmark, Bridget Sleap, Gunilla Backman, Charlotte Lind
Torsdag 10:30 - 12:00 Crusellhallen
Ordfront and The Swedish Forum for Human Rights

Access to medicines is an integral, and indispensable part of everyone’s right to the highest attainable standard of health. Yet, it is estimated that 2 billion people, or one-third of the world’s population, are unable to receive or purchase essential medicines on a regular basis.

03. Mänskliga rättigheter i en digitaliserad äldreomsorg

Brit Stakston, Sofia Åström-Lindholm, Björn Immerstrand, Jakob Algulin, Mikael Sanfridsson, Susanna Lundstedt
Torsdag 10:30 - 12:00 Musikalen
Linköpings kommun

Hur en människa upplever integritet och självständighet är individuellt och flera olika aspekter behöver vägas in. Kommuner har idag tillgång till välfärdsteknik som utmanar sättet att se på individens behov och hur individens mänskliga rättigheter ska tillgodoses. Brit Stakston inleder med en introduktion om digitalisering och Teater Imba problematiserar äldreomsorgens vardag. Därefter lyssnar vi till en panel med olika sakkunniga.

04. Social Well-being and Mental Health for Human Rights Defenders in the Eastern Partnership Region

Mr. Franciask (Franak) Viacorka, Mr. Najmin Kamilsoy, Ms. Hasmig Tatiossian , Sofia Strive
Torsdag 10:30 - 12:00 Operan
Forum Syd, Svenska FN förbundet och Sveriges Belarusier

Mental health problems and decreased social well-being have become an increasing phenomenon connected to the global trend of shrinking civic space, highly present in the Eastern Partnership region. With limited access to health treatment, many activists suffer from severe mental problems. The panel will discuss mental health risks and challenges as well as measures to mitigate and deal with these issues. 

06. Lika rättigheter i mötet med myndigheter

Åsa Trotzig, Johanna Ohlsson, Erika Dahlin, Mikael Öhman Almén, Olle Andersson Brynja, Pranvera Bahtiri
Torsdag 10:30 - 12:00 Studion
Försäkringskassan och Uppsala Universitet

Hur kan vi som jobbar på en myndighet säkerställa lika rättigheter i mötet med invånare? Alla som möter en myndighet har rätt att bli väl bemötta och få likvärdig service. Samtidigt riskerar möten att påverkas av normer och föreställningar. Försäkringskassan presenterar www.likarattigheter.se.
Där har vi samlat filmer som visar
vardagliga möten mellan myndigheter och invånare. Filmerna hjälper oss att
reflektera över olika rättighetsfrågor.

07. Ålderbedömning, medicinsk vetenskap och migrationskontroll

Jonathan Josefsson, Anders Hjern, Benjamin Fayzi, Gregor Noll, Thomas Fridh, Ulrika Geijer
Torsdag 10:30 - 12:00 Verdefoajén
Imer-förbundet

Debatten kring användningen av medicinsk vetenskap i juridiska processer har aktualiserats efter att den svenska staten börjat använda nya metoder för åldersbedömningar i asylärenden. I detta seminarium diskuterar personer med erfarenhet av asylprocessen samt med juridisk, medicinsk och politisk expertis var vi befinner oss i denna fråga idag för att möjliggöra bättre förståelse om vilka utmaningar och lösningar som väntar framöver.

08. Creative Methods on Sexuality, Religion, Norms and Tradition

Carina Hjelmstam Winberg, Petter Jakobsson
Torsdag 10:30 - 12:00 Sonaten
Diakonia, Svenska Missionsrådet

A methodological seminar sharing experiences from various organizations working in both international and Swedish contexts with the aim to share creative methods for social change in complex and traditional/religious contexts.  The seminar will discuss how to work with religious leaders and young people living in a traditional/religious context to raise sensitive issues such as gender norms, sexuality and gender based violence.

09. Att stötta barn som flytt - hur kan skolan jobba?

Anders Österhjelm, Elisabeth Dahlgren Wirén , Mats Trondman, Mikael Drackner
Torsdag 10:30 - 12:00 Operetten
Bris - Barnens rätt i samhället

Vilken roll spelar skolan för nyanlända barns välbefinnande, vilket ansvar har skolan för måendet hos barn som flytt och vilka goda erfarenheter finns det?

10. Hinder för hälsa

, Erika Wermeling, Andreas Pettersson, Jonas Franksson, Niklas Altermark, Nora Eklöv
Torsdag 10:30 - 12:00 Solot
STIL - Stiftarna av Independent living i Sverige

När Noras personliga assistans drogs ned fick hon bo hos sina föräldrar. Jonas nekas rätt till personlig assistans på jobbet. Vad händer när uppnådda rättigheter plötsligt förvägras människor? Enligt FN:s funktionsrättskonvention får stater inte försämra rättigheter, som personlig assistans. Men det är precis vad som händer i Sverige.Ett samtal om vad väntan på nya beslut gör med vårt mående och våra livsval och om hur staten försämrar vår hälsa.

11. Barns delaktighet i sin egen hälsa

Caroline Sjödell, Emma Hjälte, Hanna Henriksson, Helene Elvstrand, Karoline Olstam, Maja J Gaimer
Torsdag 10:30 - 12:00 Duetten
Region Östergötland

Hur arbetar
vi för att öka barn och ungdomars möjligheter till delaktighet och inflytande? Helene
Elvstrand berättar om sin forskning inom delaktighetsfrågor, inclusive education
och barns rättigheter. Vi berättar om arbetet med webbenkäten ”Om mig” som gör
ungdomar delaktiga i frågor som rör deras hälsa och livsstil samt sjukhusskolans
utbildningsinsatser och hälsofrämjande elevhälsoarbete för att påverka barn och
ungas psykiska mående. 

Fokus kvinnors hälsa i Piteå - från siffror till aktiviteter

Helena lindehag, Lena Sturk
Torsdag 10:30 - 11:00 Stora scen
Piteå kommun

Piteå kommuns arbete med att synliggöra och förbättra hälsan hos kvinnor, både utifrån ett medborgar- och medarbetarperspektiv. 

Quiz: Vad kan du om global hälsa?

Malin Stjernström, Matilda Andrén
Torsdag 10:30 - 11:00 Globala scenen
Föreningen för utvecklingsfrågor (FUF)

Vilka är de största hälsoproblemen i världen? Var sker de snabbaste framstegen? Hur hänger rätten till hälsa ihop med fattigdom, fred, klimat och jämställdhet? Utmana dina vänner eller kollegor i vårt quiz!

En nyanserad bild av ungdomars psykiska hälsa

Sofia Kvist Lindholm
Torsdag 11:00 - 11:30 Stora scen
Studieförbundet Bilda

Snedvridna rapporter om psykisk ohälsa bland unga kan leda till att ungas mående medikaliseras och insatser som ska främja psykisk hälsa hamnar snett.

Farligt arbete inom turistindustrin

Heidi Lampinen, Malin Kjellqvist
Torsdag 11:00 - 11:30 Globala scenen
Schyst resande

Drömdestinationen kan vara en mardröm för arbetstagarna. Flera av de platser vi svenskar helst reser till är världens värsta länder att jobba i. Hur ser arbetsvillkoren ut för de som arbetar inom turismindustrin? Vilket ansvar har de svenska företagen? Vad kan vi göra som resenärer? Seminariet leds av Joakim Söder och Anna Ekdahl från Schyst resande och medverkar gör Malin Kjellqvist från Fair Action och Heidi Lampinen från Union to Union.

Språktolk i vården - en mänsklig rättighet?

Micaela Nilsson, Selma Gusic
Torsdag 11:30 - 12:00 Stora scen
Kunskapscentrum migration och hälsa, Region Skåne

Miniseminarium om språktolkning
inom hälso- och sjukvården som en fråga om mänskliga rättigheter. 

Fångenskap, frihetskamp och fredspris – om Etiopiens förvandling och Fikru Maru

Peter Alestig
Torsdag 12:00 - 12:30 Globala scenen
Ordfront förlag

Våren 2018 inträffar en kavalkad av händelser i Etiopien som chockar omvärlden. Efter åratal av omfattande protester tvingas landets dåvarande premiärminister, Hailemariam Desalegn, ge vika. I januari meddelar han att alla fängslade politiker ska friges. Bara veckor senare avgår han. 
Allt detta följer den etiopisksvenska hjärtläkaren Fikru Maru från det ökända fängelset Kilinto, oskyldigt anklagad för att ha planerat ett väpnat uppror mot regeringen. I själva verket har han använts som en bricka av regimen.
I boken Fem år av fångenskap skildrar SvD-journalisten Peter Alestig Fikru Marus liv innanför murarna, den dramatiska omvälvning av Etiopien och vägen fram till att årets fredspristagare, Abiy Ahmed, till slut fick makten i landet. Hör Peter Alestig berätta om arbetet med boken och hur Fikru Maru till slut blev fri.

Äldres psykiska och fysiska hälsa

Kristina Nordin, Catrin Fryklund
Torsdag 12:00 - 12:30 Stora scen
Arvsfonden

Arvsfonden har en pågående satsning för att främja äldres psykiska och fysiska hälsa. Vi riktar särskilt till personer med funktionsnedsättning och kommer att ha minst ett pågående projekt på scenen.

Mental Health – a Human Right Left Behind

Peter Brune, Rozy Kassab
Torsdag 12:30 - 13:00 Globala scenen
War Child Sverige

Mental wellbeing and appropriate action for Psychosocial Support is a fundamental Human Right. But more than 75% of the people with mental health conditions in low- and middle-income countries receive no support at all. In the midst of things mental health has been left behind and is not sufficiently addressed in a consistent way in the SDG´s. 
Lack of mental health is a form of poverty and furthermore a disability. In our ambitions in leaving no one behind, there is need for increased attention to consolidated action for Mental Health and Psychosocial Support (MHPSS). Early action is especially crucial for children and youth and should be a priority in the process going forward. In this regard civil society has an essential role to play through by reaching vulnerable groups, raising awareness and building capacity.
It is estimated that between 2010-2030 mental illness will cost the global economy more than cancer, diabetes and respiratory diseases together. At the same time hundreds of millions of people around the world live the consequences of conflict, violence and oppression. They run an increased risk to developing mental health conditions, that cause individual suffering and impair their abilities to care for themselves and for their families.
In this session we will elaborate on what can done to address this critical issue, with special focus on the Human Rights-perspective and how the existing Human Rights gap can be addressed. War Child Sverige will also present a new report on this topic.