Banner

Seminarier Mänskliga Rättighetsdagarna 2019

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2019. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Till utställningar, miniseminarier samt allt program under lördagen 16 november krävs ingen biljett.

Under Fler sökalternativ kan du också sortera programmet utifrån teman, målgrupper och språk. 

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att fler programpunkter kommer att tillkomma. Programmet är preliminärt och ändringar kan förekomma. 

Invigning

Sir Michael Marmot
Torsdag 09:00 - 10:00
Mänskliga Rättighetsdagarna

Invigningstal av Sir Michael Marmot, professor i epidemiologi och folkhälsovetenskap vid University College i London under rubriken "Health equity: closing the gap". 

Att stötta barn som flytt - hur kan skolan jobba?

Anders Österhjelm, Anna Tapper, Elisabeth Dahlgren Wirén , Mats Trondman
Torsdag 10:30 - 12:00
Bris - Barnens rätt i samhället

Vilken roll spelar skolan för nyanlända barns välbefinnande, vilket ansvar har skolan för måendet hos barn som flytt och vilka goda erfarenheter finns det?

Barns delaktighet i sin egen hälsa

Caroline Sjödell, Karoline Olstam
Torsdag 10:30 - 12:00
Region Östergötland

Artikel 12 i barnkonventionen är en av de grundläggande principer som slår fast att barn och unga har rätt att komma till tals och få sina åsikter beaktade.Samtliga samhällsaktörer har det yttersta ansvaret för att öka barns och ungdomars möjligheter till delaktighet och inflytande över beslut och verksamheter som påverkar dem. Under seminariet kommer vi få mer kunskap om hur barn och ungas delaktighet kan gynnas med exempel från Region Östergötlands verksamheter. 

A methodological seminar sharing experiences from various organizations working in both international and Swedish contexts with the aim to share creative methods for social change in complex and traditional/religious contexts.  The seminar will discuss how to work with religious leaders and young people living in a traditional/religious context to raise sensitive issues such as gender norms, sexuality and gender based violence.

100

Hinder för hälsa

Torsdag 10:30 - 12:00
STIL - Stiftarna av Independent living i Sverige

Vad händer när uppnådda rättigheter
plötsligt förvägras människor? Många av oss som har personlig assistans
ständigt rädda för att bli av med den. Det här är en tyst kunskap som inte får
plats i debatten, där vi förväntas vara glada över det vi får, inte må dåligt
över väntan och oron inför beslut. Enligt FN:s funktionsrättskonvention får
stater inte försämra rättigheter, som till exempel personlig assistans. Men det
är precis vad som händer.

Lika rättigheter i mötet med myndigheter

, Erika Dahlin, Johanna Ohlsson, Mikael Öhman Almén, Olle Andersson Brynja, Åsa Trotzig
Torsdag 10:30 - 12:00
Försäkringskassan och Uppsala Universitet

Hur kan myndigheter säkerställa lika rättigheter i mötet med invånare? Alla som möter en myndighet har rätt att bli väl bemötta och få likvärdig tillgång till service. Men samtidigt riskerar möten att påverkas av normer och föreställningar. Försäkringskassan presenterar www.likarattigheter.se.
Där har de samlat filmer som visar vardagliga möten mellan myndigheter och
invånare. Filmerna hjälper oss att reflektera över olika rättighetsfrågor. 

Mänskliga rättigheter i en digitaliserad äldreomsorg

Marie Daun el Sofia Åström-Lindholm
Torsdag 10:30 - 12:00
Linköpings kommun

Hur en människa upplever integritet och självständighet är individuellt och flera olika aspekter behöver vägas in. Kommuner har idag tillgång till välfärdsteknik som utmanar sättet att se på individens behov och hur individens mänskliga rättigheter ska tillgodoses. Du får ta del av teater Imbas teaterföreställning som problematiserar äldreomsorgens vardag. Därefter lyssnar vi till en panel med bland annat olika sakkunniga från olika områden.

Social Well-being and Mental Health for Human Rights Defenders in the Eastern Partnership Region

Torsdag 10:30 - 12:00
Forum Syd, Svenska FN förbundet och Sveriges Belarusier

Mental health problems and decreased social well-being have become an increasing phenomenon connected to the global trend of shrinking civic space, highly present in the Eastern Partnership region. Human rights defenders in this region face many challenges and risks, including verbal & online threats, surveillance, burnouts and pressure for their own, and their families, safety. With limited access to health treatment, many activists suffer from severe mental problems which this seminar wishes to discuss and highlight.

Ålderbedömning, medicinsk vetenskap och migrationskontroll

Anders Hjern, Benjamin Fayzi, Gregor Noll, Jonathan Josefsson, Thomas Fridh, Ulrika Geijer
Torsdag 10:30 - 12:00
Imer-förbundet

Debatten kring användningen av medicinsk vetenskap i juridiska processer har aktualiserats efter att den svenska staten börjat använda nya metoder för åldersbedömningar i asylärenden. I detta seminarium diskuterar personer med erfarenhet av asylprocessen samt med juridisk, medicinsk och politisk expertis var vi befinner oss i denna fråga idag för att möjliggöra bättre förståelse om vilka utmaningar och lösningar som väntar framöver.

En nyanserad bild av ungdomars psykiska hälsa

Sofia Kvist Lindholm
Torsdag 11:00 - 11:30 Stora scen
Studieförbundet Bilda

Snedvridna rapporter om psykisk ohälsa bland unga kan leda till att ungas mående medikaliseras och insatser som ska främja psykisk hälsa hamnar snett.

100

Farligt arbete inom turistindustrin

Torsdag 11:00 - 11:30 Globala scenen
Schyst resande

Drömdestinationen kan vara en mardröm för arbetstagarna. Flera av de platser vi svenskar helst reser till är världens värsta länder att jobba i.

Prostitution - ett globalt hot mot kvinnors & tjejers hälsa

Jenny Westerstrand
Torsdag 11:30 - 12:00 Globala scenen
Roks, Riksorganisationen för Kvinno och Tjejjourer i Sverige

Roks ordförande Jenny Westerstrand berättar om hur den globala rörelsen, benämnd som ’sexarbetarrörelsen’ , använder språket för att normalisera prostitution. Vilka argument använder de och hur kan feministiska analyser användas för att legitimera mäns sexuella våld mot kvinnor?

Språktolk i vården - en mänsklig rättighet?

Micaela Nilsson, Selma Gusic
Torsdag 11:30 - 12:00 Stora scen
Kunskapscentrum migration och hälsa, Region Skåne

Miniseminarium om språktolkning
inom hälso- och sjukvården som en fråga om mänskliga rättigheter. 

Fack, arbetsgivare och intresseorganisationer diskuterar med DO kring vikten av ett främjande och förebyggande arbete för att motverka diskriminering på arbetsplatserna och hur det kan påverka vår hälsa.

100

Behövs mer religiös läskunnighet i Sverige?

Max Stockman, Petter Jakobsson
Torsdag 13:00 - 13:30 Stora scen
Myndigheten för stöd till trossamfund och Sveriges missionsråd

Religion är inte bara en fråga för troende! I ett Sverige som präglas av ett nytt religiöst landskap behövs ökade kunskaper om vad religion betyder för människor -- på flera plan. Inte bara som ett trossystem utan också psykologiskt, socialt och identitetsmässigt. Att kunna läsa av och tolka religionernas och de religiösa organisationernas i en föränderlig värld -- det kräver religiös läskunnighet. 

Förbättra transvården och minska lidandet

Torsdag 13:00 - 14:30
Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering, RFSL Göteborg, Lokalgruppen Transammans Väst, FPES Göteborg

Transpersoners liv påverkas enormt av politiska beslut. Hur kan transcommunityt, politiker och vårdgivare förbättra livsvillkoren tillsammans?Välkommen till ett seminarium som inleds med en kort introduktion om transhistoria följt av performance med dikter och berättelser samt ett efterföljande panelsamtal.

Hälsosegregation och hälsoklyftor – en lägesrapport från dagens Sverige

Irene Molina, Melody Farshin, Örjan Hemström
Torsdag 13:00 - 14:30
Ibn Rushd Studieförbund

Kan segregation vara hälsofarligt? Varför spelar platsen du bor på roll för din hälsa och din livslängd? Hur påverkar faktorer som etnisk tillhörighet, kön och boende din tillgång till god hälsa och vård? En lägesrapport från dagens Sverige där vi inte bara tittar på hur det ser ut idag, utan också de bakomliggande faktorerna samt vägar framåt.  

100

Kan alla verksamheter arbeta hälsofrämjande?

Alma Basic, Emma Gunnarsson, Helena Spets, Länsstyrelsen Östergötland
Torsdag 13:00 - 14:30
Länsstyrelsen Östergötland

Genom att utgå från Länsstyrelsen Östergötlands olika verksamheter ger vi exempel på hur vi arbetar, eller skulle kunna arbeta, för att bidra till ökad hälsa på lika villkor för länets invånare. Verksamheten analyseras utifrån ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Vi vill så ett frö och engagera kring hur olika verksamheter kan arbeta hälsofrämjande, även när det inte finns ett uttalat uppdrag inom hälsa eller mänskliga rättigheter. 

100

Why do young people seek out and engage in violent extremism, and how can we prevent this as well as promote resilience to it? How can we, as professionals, be better equipped?The public mental health promotion perspective is the starting point for this seminar. In the seminar, we highlight protective factors (health promotion) and risk factors (poor mental health) in a broad sense, and in relation to how one can work against destructive milieus. 

100

Detta samtal diskuterar vad som menas med vård och hälsa i MR-sammanhang. Ohälsa kräver medicinsk hälso- och sjukvård men hälsa påverkas av många olika saker.