Banner

Utställande företag Mänskliga Rättighetsdagarna 2019

StigandeFallande

Linköping Aurora Rotaryklubb

Bokbord lördag 16 november

Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren Beata

Folkuniversitetet

Diskrimineringsombudsmannen

Rädda Barnen

Celiakiföreningen Östergötlands län

Bokbord lördag 16 november

Astma- och Allergiförbundet arbetar för att möjliggöra ett friskare och tryggare liv för alla med astma, allergi eller annan överkänslighet genom att sprida information, bedriva opinionsbildning och stödja forskning

Kids of Uganda

Bokbord lördag 16 november

Demensföreningen Linköping

Bokbord lördag 16 november

Transammans

UngPuls, Linköpings kommun

STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige

Fonden för mänskliga rättigheter (MR-fonden)

Huvudarrangör

Svenska kyrkan

Huvudarrangör

Diakonia

Huvudarrangör

Sensus

Huvudarrangör

Bris

Huvudarrangör

Raoul Wallenberg Institutet

Huvudarrangör