Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022
Profilbild för Emmaus Stockholm

Emmaus Stockholm Utställare

44

Presentation
Emmaus Stockholm är en ideell organisation som genom insamling och second hand-försäljning bedriver opinions- och informationsarbete för fred, mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och Västsaharas rätt till självbestämmande.

Läs mer om vårt arbete i Västsahara: https://emmausstockholm.se/vastsahara/
Typ

Fredstorget

Representanter

Juan Obregon Utställare

Emmaus Stockholm