Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022
Profilbild för Kristna Fredsrörelsen

Kristna Fredsrörelsen Utställare

77 Fredstorget

Presentation
Kristna Fredsrörelsen är en ickevåldsrörelse som arbetar för fred och rättvisa.

Vi är djupt förankrade i den ekumeniska rörelsen och stödjer trosbaserat engagemang. Tillsammans med fredsaktörer i världen arbetar vi för ett samhälle utan våld och ett hållbart sätt att leva.

Typ

Fredstorget

Representanter

Stella Lundén Utställare

Kristna Fredsrörelsen