Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022

Region Örebro län, Länsstyrelsen Örebro län, Örebro universitet Utställare

Representanter

Daniela Redzic Alkaissi Utställare

Region Örebro län, Länsstyrelsen Örebro län, Örebro universitet