Visiba Group AB Utställare

C03:06

Presentation
Visiba Care grundades 2014 med visionen att göra vården mer tillgänglig, effektiv och jämlik. Samma år lanserades plattformen Visiba Care, idag Nordens ledande plattform för digitala vårdbesök.

Visiba Cares plattform används av över hälften av Sveriges regioner samt flera stora privata vårdorganisationer, på över 1 500 mottagningar och inom en stor bredd av vårdverksamheter, bland annat inom hemsjukvård, primärvård och specialistvård.

Sedan augusti 2020 kan även Red Robin, Visiba Cares verktyg för automatiserad anamnes och triage integreras i plattformen. Företaget Visiba Care har stor erfarenhet av att hjälpa vårdgivare att komma igång och framgångsrikt införa digitala patientflöden.

Utöver Sverige är företaget etablerat i Norge, Finland och i Storbritannien. Huvudkontoret är beläget i Göteborg.

Läs mer på www.visibacare.com.

Kontaktinformation

Telefon

031 7884141

Adress

Krokslätts Fabriker 61

431 37 Mölndal

Sverige

Representanter

Andreas Larsson Utställare

Övrigt
Visiba Group AB

Cornelia Broqvist Utställare

Övrigt
Visiba Group AB

Fredrik Roxhage Utställare

Visiba Group AB

Håkan Olsson Utställare

Visiba Group AB

Per Svensson Utställare

Senior Sales Executive
Visiba Group AB

Peter Tyreholt Utställare

Övrigt
Visiba Group AB