Cuviva AB Utställare

C01:50

Presentation
Cuviva tillhandahåller system för distanskommunikation med, och monitorering av, de individer med störst behov - multisjuka och sköra äldre, i hem- och vårdmiljö.

Ett digitalt ekosystem för ökad vårdkvalitet och sänkt totalkostnad. Allt med individen som utgångspunkt. Via sensorer samlas ex vitalparametrar trådlöst in, och mellan patient och vårdgivare ges gränssnitt för video- och textkommunikation.

Cuvivas patientlösning är skapad för att vårdpersonal skall kunna bära ut och installera enheten hos individen, vilket skapar effektivitet och skalbarhet.

Cuvivas lösning används idag i ett flertal svenska regioner, kommuner och privata vårdgivare.

Läs mer på www.cuviva.com

Kontaktinformation

Telefon

+46 31 389 02 00

Adress

Kungsgatan 18

411 19 Göteborg

Sverige

Representanter

Christer Rosenberg Utställare

Senior Medical Advisor
Cuviva AB

Fredrik Koffner FöreläsareUtställare

CCO and Co-founder
Cuviva AB

Hannes Larsson Utställare

Tech Lead & Head of Design
Cuviva AB

Henrik Cederqvist Utställare

CEO and Co-Founder
Cuviva AB

Jennifer Fannon Utställare

Customer Satisfaction Manager
Cuviva AB

Joakim Wingård Utställare

CTO
Cuviva AB

Karl-Johan Palmgren Utställare

Customer Success Manager
Cuviva AB

Lina Blomstrand Utställare

Project Manager
Cuviva AB

Stefan Jernberg Utställare

Head of Partner Relations and Project Manager
Cuviva AB