Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala
Profilbild för Uppsala kommun

Uppsala kommun Utställare

Lokal värd

Presentation
Vår verksamhet har mänskliga rättigheter, demokrati, jämställdhet och rättvisa som utgångspunkt. Uppsala kommun är stolt lokal medvärd för MR-dagarna och i den här montern vill vi lyfta några särskilt viktiga teman just nu; jämlikhet, delaktighet och icke-diskriminering. Se gärna vår presentationsfilm om sommarjobbsprojektet där årskurs 9-elever arbetade med en utställning om mänskliga rättigheter och nationella minoriteter - ett samarbete mellan Uppsala kommun och Fredens hus, där vi samarbetade över organisationsgränser för att skapa nytta för alla inblandade.

Seminarier

Att starta på nytt

Onsdag 13:00 - 13:30 Lilla scenen

Kontaktinformation

Representanter

Annika Strömberg Utställare

Uppsala kommun

Profilbild för Elin Yilmaz

Elin Yilmaz Utställare

Uppsala kommun

Profilbild för Emma Ringqvist

Emma Ringqvist Utställare

Uppsala kommun

Profilbild för Gro Hansen

Gro Hansen Utställare

Uppsala kommun

Profilbild för Helene LöwgrenGöransdotter

Helene LöwgrenGöransdotter FöreläsareUtställare

Uppsala kommun

Profilbild för Jeanette Nordin

Jeanette Nordin Utställare

Uppsala kommun

Profilbild för Maria Norberg

Maria Norberg Utställare

Uppsala kommun

Milena Kraft Utställare

Uppsala kommun

Profilbild för Moa Ståhlberg

Moa Ståhlberg Utställare

Uppsala kommun

Profilbild för Nina Klinge-Nygård

Nina Klinge-Nygård Utställare

Uppsala kommun

Profilbild för Therese Fernberg

Therese Fernberg Utställare

Uppsala kommun

Profilbild för Weronica Öhrt

Weronica Öhrt Utställare

Uppsala kommun