STVF Auktoriserad rörinspektör Mark nr 34

Utbildningens syfte är att göra rörinspektören till en yrkeskategori som klarar all inspektion oavsett var inspektionen sker. 
Med 700 utbildade operatörer har vi kommit långt på den vägen.
Auktoriserad rörinspektör är i dag ett begrepp som borgar för kvalité.
Från och med 2012 delades utbildningen och auktorisationen upp i två separata delar. En kurs och auktorisation inriktad på markförlagda ledningar kallad Mark och en kurs och auktorisation för inspektion av ledningar i huskropp, kallad Fastighet.

Den nu digitala kursen genomförs under 6 halvdagar vilka varvas med lärarledda pass, interaktivitet och grupparbeten. Kursen avslutas med att deltagaren genomgår en kunskapskontroll på utsatt ort i Sverige. 

Anmäl dig här

InträdesbiljetterPrisVälj antal
STVF Auktoriserad rörinspektör Mark nr 34
I biljetten ingår deltagande vid kursen, kursmaterial samt plats vid ett tillfälle för tentamen STVF auktoriserad rörinspektör mark.
28 125 SEK
Alla priser anges inklusive moms

Tisdag 5 mars, 08:00 - Onsdag 20 mars 2024, 12:00

Lägg till i min kalender

Kursen sänds digitalt

STVF - Sveriges Auktoriserade Rörinspektörer

Kurstillfällen arrangeras tisdag samt onsdag förmiddag under angiven period (totalt 6 kurstillfällen). Tentamen för auktorisation arrangeras separat efter avslutad kurs.

kontakt@stvf.se

https://www.stvf.se/