STVF Auktoriserad rörinspektör fastighet nr 34

Utbildningens syfte är att göra rörinspektören till en yrkeskategori som klarar all inspektion oavsett var inspektionen sker. 
Med över 600 utbildade operatörer har vi kommit långt på den vägen.
Auktoriserad rörinspektör är i dag ett begrepp som borgar för kvalité.
Från och med 2012 delades utbildningen och auktorisationen upp i två separata delar. En kurs och auktorisation inriktad på markförlagda ledningar kallad Mark och en kurs och auktorisation för inspektion av ledningar i huskropp, kallad Fastighet.


Anmälan stängd

Evenemanget har varit.

Tisdag 9 april, 08:00 - Onsdag 24 april 2024, 12:45

Lägg till i min kalender

Kursen erbjuder lärarledda, direktsända digitala föreläsningar, blandat med interaktivitet och grupparbeten. Deltagande sker via egen dator.

STVF - Sveriges Auktoriserade Rörinspektörer

STVF är en intressegrupp inom branschorganisationen SSTT. Intressegruppen STVF drivs av en arbetsgrupp, vilken består av erfarna personer inom arbetsområdet rörinspektion. STVF tillhandahåller utbildning för rörinspektion samt möjlighet till behörighet som auktoriserad rörinspektör. Syftet är att göra rörinspektören till en yrkeskategori som klarar all inspektion oavsett var inspektionen sker.

kontakt@stvf.se

www.stvf.se