Tentamen/Uppgraderingstentamen för STVF auktoriserad rörinspektör Mark och Fastighet

Tentamen i samband med Teknikträffen 2024

Vid detta tillfälle kan omtentamen efter kurs samt uppgraderingstentamen gällande befintlig behörighet avläggas.
Både för STVF auktorisation Mark och/eller STVF auktorisation Fastighet.

Provet avläggs digitalt, på egen medtagen laptop.

Anmäl dig här

InträdesbiljetterPrisVälj antal
Uppgraderingstentamen STVF auktorisation Fastighet
Tentamen som arrangeras i samband med eventet Teknikträffen 2024. Anmälan för deltagande vid Teknikträffen görs separat, denna anmälan avser endast tentamen.
6 250 SEK
Uppgraderingstentamen STVF auktorisation Mark
Tentamen som arrangeras i samband med eventet Teknikträffen 2024. Anmälan för deltagande vid Teknikträffen görs separat, denna anmälan avser endast tentamen.
6 250 SEK
Uppgraderingstentamen STVF auktorisation Mark och Fastighet
Tentamen som arrangeras i samband med eventet Teknikträffen 2024. Anmälan för deltagande vid Teknikträffen görs separat, denna anmälan avser endast tentamen.
12 500 SEK
Alla priser anges inklusive moms

Torsdag 10 oktober 2024, 12:00 - 17:00

Lägg till i min kalender

Scandic Infra City
Kanalvägen 10
194 61 Upplands Väsby

STVF

STVF är en intressegrupp inom föreningen SSTT. STVFs verksamhet riktar sig till dig som är rörinspektör. Auktoriserad rörinspektör är i dag ett begrepp som borgar för kvalité. Från och med 2012 delades utbildningen och auktorisationen upp i två separata delar. En kurs och auktorisation inriktad på markförlagda ledningar kallad Mark och en kurs och auktorisation för inspektion av ledningar i huskropp, kallad Fastighet

kontakt@stvf.se

www.stvf.se