STVF Auktoriserad rörinspektör mark nr 35

Utbildningens syfte är att göra rörinspektören till en yrkeskategori som klarar all inspektion oavsett var inspektionen sker. 
Med 700 utbildade operatörer har vi kommit långt på den vägen.
Auktoriserad rörinspektör är i dag ett begrepp som borgar för kvalité.
Från och med 2012 delades utbildningen och auktorisationen upp i två separata delar. En kurs och auktorisation inriktad på markförlagda ledningar kallad Mark och en kurs och auktorisation för inspektion av ledningar i huskropp, kallad Fastighet.

Den nu digitala kursen genomförs under 6 halvdagar (tisdag och onsdag förmiddag under angiven period). Kursdagarna varvas med lärarledda pass, interaktivitet och grupparbeten. Kursen avslutas med att deltagaren genomgår en kunskapskontroll på utsatt ort i Sverige, tentamen för STVF auktoriserad rörinspektör mark. 

Anmäl dig här

InträdesbiljetterPrisVälj antal
STVF Auktoriserad rörinspektör Mark nr 35
Avgiften avser deltagande på kurs, kurslitteratur samt deltagande vid ett tillfälle för tentamen.
28 125 SEK
Alla priser anges inklusive moms

Tisdag 12 november, 08:00 - Onsdag 27 november 2024, 12:00

Lägg till i min kalender

Kursen erbjuder lärarledda, direktsända digitala föreläsningar, blandat med interaktivitet och grupparbeten. Deltagande sker via egen dator.

STVF - Sveriges Auktoriserade Rörinspektörer

STVF är en intressegrupp inom branschorganisationen SSTT. Intressegruppen STVF drivs av en arbetsgrupp, vilken består av erfarna personer inom arbetsområdet rörinspektion. STVF tillhandahåller utbildning för rörinspektion samt möjlighet till behörighet som auktoriserad rörinspektör. Syftet är att göra rörinspektören till en yrkeskategori som klarar all inspektion oavsett var inspektionen sker.

kontakt@stvf.se

https://www.stvf.se/