Kollegiets bolagsstyrningsseminarium 2023

Välkommen till Kollegiets bolagsstyrningsseminarium 

tisdagen den 24 oktober 2023


Kollegiets bolagsstyrningsseminarium 2023 äger rum tisdagen den 24 oktober kl.13.30–16.30. Seminariet kommer att hållas på GT30, Grev Turegatan 30 i Stockholm, med möjlighet till deltagande på distans.


Program, cirkatider

13.30

Inledning

Carl-Henric Svanberg, ordförande, Kollegiet för svensk bolagsstyrning

13.40

Från private equity till noterat – hur påverkas bolagsstyrningen? 

Conni Jonsson, ordförande, EQT AB

14.00

Paneldiskussion: Mot bakgrund av EU:s förslag till Listing Act – vilka faktorer påverkar förutsättningarna för ett gynnsamt noteringsklimat och en fungerande finansmarknad? 

Andreas Gustafsson, General Counsel Europe, Nasdaq

Peder Hasslev, VD, Alecta

Conni Jonsson, ordförande, EQT AB

Maria Larsson, Senior legal advisor, Svenskt Näringsliv

Moderator: Mats Isaksson, ledamot, Kollegiet för svensk bolagsstyrning

15.00

Paus

15.30

Erfarenheter från det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd 

Rolf Skog, Adj. professor och Expert bolagsrätt vid Justitiedepartementet 

16.00

Aktuella frågor och kommande regelförändringar 

Björn Kristiansson, verkställande ledamot, Kollegiet för svensk bolagsstyrning 


Anmäl dig till seminariet nedan.


Varmt välkommen!

KOLLEGIET FÖR SVENSK BOLAGSSTYRNING


Carl-Henric Svanberg          Björn Kristiansson

Ordförande                          Verkställande ledamot


Anmälan stängd

Evenemanget har varit.

Tisdag 24 oktober 2023, 13:30 - 16:30

GT30
Grev Turegatan 30
Stockholm

KOLLEGIET FÖR SVENSK BOLAGSSTYRNING

info@bolagsstyrning.se