Webinar


Fremtidens vann- og avløpssystemer som begrunnelse for valg av grøftefrie metoder og DiVA-metodikken som verktøy for å sikre gjennomføring av dem


Enorme summer skal investeres i transportsystemene for vann og avløp de neste årene. Hvordan bør vi bygge og rehabilitere VA-transportsystemer i dag, for å komme i mål med ledningsnett som møter fremtidige krav og rammebetingelser på en bærekraftig måte?

Norsk Vanns rapport 280 "Fremtidens vann- og avløpssystem" ble utarbeidet av Asplan Viak og NTNU i 2023 i tett samarbeid med en rekke aktører i VA-bransjen.

Anette Kveldsvik Desjardins forteller om funn og konklusjoner i rapporten, og hvorfor vi bør velge grøftefrie løsninger der det er mulig. Hun vil også fortelle om DiVA-metodikken og hvordan denne kan brukes som planleggingsverktøy og for å fremme valg av grøftefrie løsninger.


Anmäl dig här

Fredag 16 augusti 2024, 10:00 - 11:30

Lägg till i min kalender

Digitalt webinar

Klicka nedan för att komma till programmet för Webinar .

Program