Uppgraderingstentamen för STVF auktoriserad rörinspektör Mark och Fastighet

Vi detta tillfälle kan uppgraderingstentamen gällande befintlig behörighet avläggas.
Både för STVF auktorisation Mark och/eller STVF auktorisation Fastighet.

Provet avläggs digitalt, på egen medtagen laptop.


Anmäl dig här

InträdesbiljetterPrisVälj antal
Uppgraderingstentamen STVF auktorisation Fastighet6 250 SEK
Uppgraderingstentamen STVF auktorisation Mark6 250 SEK
Uppgraderingstentamen STVF auktorisation Mark och Fastighet12 500 SEK
Alla priser anges inklusive moms

Tisdag 17 oktober 2023, 12:00 - 17:00

Lägg till i min kalender

Jobbhotell
Magasingatan 8
434 37 Kungsbacka

STVF

STVF är en intressegrupp inom föreningen SSTT. STVFs verksamhet riktar sig till dig som är rörinspektör. Auktoriserad rörinspektör är i dag ett begrepp som borgar för kvalité. Från och med 2012 delades utbildningen och auktorisationen upp i två separata delar. En kurs och auktorisation inriktad på markförlagda ledningar kallad Mark och en kurs och auktorisation för inspektion av ledningar i huskropp, kallad Fastighet

kontakt@sstt.se

https://www.stvf.se/