-Tentamen/Uppgraderingstentamen för STVF auktoriserad rörinspektör Mark och Fastighet

Vid detta tillfälle kan tentamen efter kurs samt uppgraderingstentamen gällande befintlig behörighet avläggas.
Både för STVF auktorisation Mark och/eller STVF auktorisation Fastighet.

Provet avläggs digitalt, på egen medtagen laptop.


Anmälan stängd

Evenemanget har varit.

Onsdag 18 oktober 2023, 08:00 - 13:00

Lägg till i min kalender

Barkarby
Stockholm

STVF

STVF är en intressegrupp inom föreningen SSTT. STVFs verksamhet riktar sig till dig som är rörinspektör. Auktoriserad rörinspektör är i dag ett begrepp som borgar för kvalité. Från och med 2012 delades utbildningen och auktorisationen upp i två separata delar. En kurs och auktorisation inriktad på markförlagda ledningar kallad Mark och en kurs och auktorisation för inspektion av ledningar i huskropp, kallad Fastighet

kontakt@sstt.se

www.stvf.se