Villkor InvitePeople

När du genomför ett köp eller bokar gratisbiljetter på www.invitepeople.com eller www.invitepeople.se som tillhandahålls av Matchmeeting AB, org nr. 556598-6634 (nedan kallat för "InvitePeople"), accepterar du följande villkor:

Allmänt

InvitePeople står för ett boknings- och försäljningssystem av biljetter där arrangörer kan sälja eller fördela sina biljetter till sina kunder. InvitePeople står således endast för det tekniska förmedlandet av biljetter genom försäljningssystemet. Arrangören ansvarar till fullo för sitt eget arrangemang och InvitePeople ansvarar därmed inte för någon del i arrangemanget. InvitePeople är således inte ansvarigt för arrangemangets innehåll eller genomförande och är inte heller ersättningsskyldig för någon förlust för dig eller någon annan kund som härrör till arrangemanget och arrangörens ansvar. Frågor av denna typ hänvisar vi till arrangören för respektive arrangemang.

Villkor för köp och bokning

Detta avsnitt används inte vid bokning av gratisbiljetter.

Ångerrätten enligt distansavtalslagen gäller inte vid köp av biljetter genom InvitePeople. När betalning har skett är du därför bunden av ditt köp.

Du är själv ansvarig att kontrollera om ett arrangemang du bokat ställs in eller flyttas till ett nytt datum. Om ett arrangemang ställs in bör du omedelbart kontakta ansvarig arrangör som ansvarar för frågor om dennes eventuella återlösen av biljetter. Vid inställt arrangemang återbetalas inte InvitePeoples avgifter som du betalt i samband med köp av biljetter.

Om du väljer att betala via faktura är du fortfarande juridiskt bunden till din bokning, oberoende av om du närvarar vid evenemanget eller inte. En bokning med fakturabetalning är inte bekräftad innan fakturan är betald. Arrangören har rätt att avboka obetalda bokningar före evenemanget.

InvitePeople förbehåller sig rätten att boka av bokningar eller köp som görs av dig om du inte lämnar korrekta uppgifter om dig själv eller i övrigt bryter mot eller försöker kringgå de villkor som gäller för biljettköpet.

Leverans

Efter din bokning får du en bekräftelse på dataskärmen samt en e-postbekräftelse som innehåller ditt unika bokningsnummer. Detta bokningsnummer är ditt bokningsbevis. Skriv ut bekräftelsen eller skriv ner ditt bokningsnummer och ta med till evenemanget. Du kommer inte att få några fysiska biljetter eller annan dokumentbekräftelse, om inte annat framgår för det aktuella evenemanget.

Avgifter

Detta avsnitt används inte vid bokning av gratisbiljetter.

Om det inte redan ingår, kan en transaktionsavgift läggas till priset för biljetter. Alla eventuella tillkommande avgifter till biljettpriset visas innan betalningen görs.

Information och informationshantering

För att hantera din bokning, leverera dina biljetter och tillhandahålla information om evenemanget frågar InvitePeople efter ditt namn och e-post. Vissa arrangörer kräver mer information i bokningsprocessen. InvitePeople samlar in denna information, gör den tillgänglig för arrangören och sparar den för arrangören enligt avtal med denne. Arrangören kan därvid komma att föra över dina personuppgifter till andra länder (även utanför EU/EES) för användning inom här angivna ändamål. 

InvitePeople tar inte något ansvar för hur arrangören hanterar din information och personuppgifter.

Om du önskar få information om vilka personuppgifter som Matchmeeting behandlar eller begära att InvitePeople rättar eller tar bort felaktiga eller ofullständiga uppgifter, skall du skicka en skriftlig förfrågan/begäran till InvitePeople via e-post (support@invitepeople.com).

Genom att acceptera dessa villkor godkänner du att InvitePeople lagrar dina personuppgifter för det ändamål och på det sätt som beskrivs ovan.

Driftsavbrott

InvitePeople ansvarar inte för och ersätter inte skada som uppstår på grund av driftsstörning, försening, avbrott eller annan teknisk omständighet som omöjliggör eller försvårar utnyttjandet av InvitePeople.

För dessa villkor tillämpas svensk lag

Kontakt

MATCHMEETING AB

support@invitepeople.com

Tysta gatan 9
SE-115 20 Stockholm
Sweden

Org.nr 556598-6634