Print-on-demand incheckning

Skicka ut biljetterna via e-post eller SMS och låt deltagare checka in och skriva ut sina namnbrickor med hjälp av vår självbetjäningslösning.