Profilbild för Carlos Rojas

Carlos Rojas Paneldeltagare

Stockholms Universitet

Paneldeltagare för

The Human impact: Potentialen när någon finns där för en ungdom

Tisdag 7 december 2021 10:30 - 11:30 Kongresshallen

Författare, föreläsare och Doktorand vid Stockholms universitet

Personlig presentation
Carlos Rojas är journalist, författare, föreläsare och tidigare analyschef på Sweden Research. Under en lång period har han varit en viktig röst i frågor som rör social hållbarhet kopplat till migration, integration och planeringen av framtidens samhälle. Carlos är idag doktorand på Stockholms universitet och hans forskning rör skolans uppdrag i strukturellt missgynnade områden.