Profilbild för Louise Ricknert

Louise Ricknert Moderator

Mentor Sverige

Moderator för

The Human impact: Potentialen när någon finns där för en ungdom

Tisdag 7 december 2021 10:30 - 11:30 Kongresshallen

Louise har en lång erfarenhet av att arbeta för barn och ungas hälsa och rättigheter i både Sverige och internationellt. Från att ha arbetat med både stödverksamhet och förebyggande insatser inom civilsamhället och inom akademien besitter hon en djup kunskap inom demokrati och mänskliga rättigheter. Vid sidan av sin tjänst som sakkunnig och opinionsbildare på Mentor Sverige är hon styrelseledamot och internationell representant i Internationella Kvinnoförbundet för Fred & Frihet (IKFF)