Profilbild för Jens Rennstam

Jens Rennstam Paneldeltagare

Lunds Universitet

Paneldeltagare för

Tystnadskultur i arbetslivet – en berättelse från Polismyndigheten

Måndag 6 december 2021 16:00 - 17:00 R2

Docent, Lunds universitet

Personlig presentation
Organisationsforskare och docent i företagsekonomi vid Lunds universitet. Har forskat om polisen och bland annat nyligen givit ut boken "Mellan bögskämt och prideparader - Inkludering och exkludering av homosexualitet i svensk polis".