Profilbild för Åsa Ekman

Åsa Ekman Paneldeltagare

Personlig presentation
Hjälper organisationer att bli bättre på att arbeta med FN:s konvention om barnets rättigheter.

Kontakt
Webb: www.asaekman.com
Instagram: instagram.com/barnkonventionenmedmera
Linkedin: linkedin.com/in/ekmanasa