Profilbild för Jeanette Sundhall

Jeanette Sundhall Föreläsare

Göteborgs universitet

Föreläsare för

Hur säkerställer vi att unga blir och känner sig hörda?

Tisdag 7 december 2021 09:30 - 10:30 H2

Paneldeltagare för