Anders Ziethén Paneldeltagare

SRF Göteborg

Paneldeltagare för

Demokrati och MR för göteborgare med funktionsnedsättning

Tisdag 7 december 2021 14:30 - 15:30 R2

Personlig presentation
Anders är Medlemsombudsman på Synskadades Riksförbund Göteborg. Han sitter i rådet för funktionsstöd och som ersättare i Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor.