Profilbild för Inger Carnbo

Inger Carnbo ModeratorUtställare

Myndigheten för stöd till trossamfund

Moderator för

Trossamfundens roll i demokratin

Måndag 6 december 2021 15:00 - 15:30 Lilla scenen

Personlig presentation
Arkiv och materialansvarig